กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ | วิธีการหาค่า ioc

กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

READ  🧪พันธะโคเวเลนต์ 7 : รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ [Chemistry#55] | รูปร่างโมเลกุล

ใช้สำหรับการศึกษา

กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ

บทที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


บทที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การหาค่า IOC 1


การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
กดไลน์ กดติดตามได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC_2s7pAt1TAZG8WjH3tv_Qw?view_as=subscriber
ตัวอย่างเนื้อหา
https://www.gotoknow.org/posts/370878

การหาค่า IOC 1

การหาค่าIOC


สถิติ,การหาค่า IOC ,การหาค่าความเชื่อมั่น

การหาค่าIOC

การใช้โปรแกรม SPSS ตอนที่ 6 การหาค่า IOC


READ  Lotion - Emulsion - Gel - Kem dưỡng ẩm, rốt cục là cái gì? | emulsion แปล ว่า

การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
โดย ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน หรือ 5 ท่าน ในการตรวจสอบโดยแต่ละท่านที่ให้คะแนนมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ์
1. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.501.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้

READ  ทดสอบพฤติกรรมมนุษย์ | เทพลีลา | ตรวจอสุจิ

การใช้โปรแกรม SPSS ตอนที่ 6 การหาค่า IOC

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận