กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ | วิธีการหาค่า ioc

กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

See also  (Princess Connect! Re: Dive TH) แนะนำทีมตีบอสไคมีรา EX1 และแนวทางการจัดทีมขั้นต้น | ไคมีร่า

ใช้สำหรับการศึกษา

กลุ่มที่ 12 เรื่องการหาค่า ioc ด้วยโปรแกรม spss ครับ

บทที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


บทที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การหาค่า IOC 1


การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
กดไลน์ กดติดตามได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC_2s7pAt1TAZG8WjH3tv_Qw?view_as=subscriber
ตัวอย่างเนื้อหา
https://www.gotoknow.org/posts/370878

การหาค่า IOC 1

การหาค่าIOC


สถิติ,การหาค่า IOC ,การหาค่าความเชื่อมั่น

การหาค่าIOC

การใช้โปรแกรม SPSS ตอนที่ 6 การหาค่า IOC


See also  วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | วิดี

การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
โดย ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน หรือ 5 ท่าน ในการตรวจสอบโดยแต่ละท่านที่ให้คะแนนมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ์
1. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.501.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้

See also  Soul Cane and Dragon Claw Bounty Hunting and TOP 40 CREW LEADERBOARDS!! | Blox Fruits BH (15) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ dragon claw

การใช้โปรแกรม SPSS ตอนที่ 6 การหาค่า IOC

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment