กาพย์ยานี 11 – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 | กาพย์ ยานี 11 8 บท

กาพย์ยานี 11 – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง กาพย์ยานี 11
วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง กาพย์ยานี 11 มาดูว่าการอ่าน การแต่ง โครงสร้าง การสัมผัส ของกาพย์ยานี 11 เป็นอย่างไร
สื่อการสอน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 กลุ่มสาระวิชา
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ท่านสามารถติดตาม สื่อการเรียนการสอน
\”ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน\” ได้อีกหลายช่องทาง
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE
twitter : https://goo.gl/yHzunt
ฝากติดตามเพจ channel website ด้วยครับเพื่อพบกับ
สื่อการเรียนการสอน ที่เราอัพเดทให้ใหม่ๆ ตลอดฟรีๆ
สื่อการสอนนี้นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนภาษาไทย สื่อการสอนภาษาไทย ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
เรียนภาษาไทยด้วยตนเอง อ่านออกเขียนได้ คำศัพท์ภาษาไทย สอนภาษาไทย สื่อการสอนป5

See also  ขั้นตอนการทำลายรดน้ำ | จิต กรรม ฝา ผนัง

กาพย์ยานี 11 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

กลอนวันแม่ ep.7./8 (กาพย์ยานี๑๑)


กลอนวันแม่(กาพย์ยานี ๑๑) เป็นตัวอย่างการเขียนวรรณกรรมในการเรียนได้ เขียนบรรยายได้ซาบซึ้งกินใจ

กลอนวันแม่  ep.7./8 (กาพย์ยานี๑๑)

เพลงพระคาถาชินบัญชร (แปลไทย)


บทประพันธ์โดย คุรุปราชญ์ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ท่านเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ขับร้องโดย คุณบี๋ คณาคำ อภิรดี

พระพุทธะทุกรูป (พระองค์) ทรงล้ำเลิศ
ทรงดื่มรสธรรมประเสริฐสัจจะสี่
ประทับเหนือบัลลังก์ชัยไล่ไพรี
คือมารร้ายใจอัปรีย์พร้อมเสนา
พระทรงเป็นผู้นำทั้งสามโลก
ทรงดับทุกข์คลายโศกคนทั่วหล้า
นับแต่องค์ตัณหังกรเป็นต้นมา
ยี่สิบแปดพระมหามุนียง
อันตัวข้า ฯ ขอเคารพสักการะ
เหล่าพระสัมพุทธะผู้สูงส่ง
อัญเชิญเทอญ เชิญรับประทับทรง
สถิตตรงกลางกระหม่อมน้อมบูชา
พุทธะสถิตเสถียรเหนือเศียรเกล้า
พระธรรมเนาว์สองเนตรวิเศษหล้า
อีกพระสงฆ์ทรงสรรพคุณา
สถิตหว่างกลางอุราป้องกันภัย
กลางหทัยเชิญพระอนุรุทธ
สารีบุตรคู่แขนขวาอย่าสงสัย
เบื้องหลังคือโกณฑัญญะประทับชัย
โมคคัลลาน์สถิตในเบื้องแขนซ้าย
เชิญพุทธอนุชาอานนท์
สถิตบนหูขวาอย่ารู้หาย
อีกองค์พระราหุลคุณกำจาย
อัญเชิญให้สถิตอยู่คู่เคียงกัน
พระมหากัสสปะพระธุดงค์
มหานามะเถระทรงศีลขันธ์
อัญเชิญให้ประดิษฐานทุกวารวัน
ในโสตซ้ายให้มิ่งขวัญจำเริญนาน
ณ เบื้องหลังถัดไปแต่ปลายผม
พระโสภิตมุนีสมสุรีย์ฉาน
เชิญประทับนับนิรันดร์อนันต์กาล
ดลบันดาลศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย
เชิญพระกุมารกัสสปะ
ผู้เชี่ยวชาญวาทะทรงคุณใหญ่
สถิตโอษฐ์ของข้าอย่ามีภัย
วาจาสิทธิ์ฤทธิไกรในธานินทร์
ปุณณะ, องคุลิมาล, นันทะ
อุบาลีเถระผู้ทรงศีล
มาสถิตหน้าผากข้าเป็นอาจิณ
ใครยลยินเป็นเสน่ห์ทุกเวลา
พระมหาสาวกพระชินสีห์
แปดสิบมีศีลพิสุทธิ์ผุดผ่องหล้า
เชิญสถิตในตัวทั่วกายา
คุ้มครองข้าปลอดภัยไปชั่วกาล
“รัตนสูตร” กันภัยไว้เบื้องหน้า
ข้างขวามี “เมตตาสูตร” ประสาน
“ธชัคคสูตร” อยู่เบื้องหลังระวังกาล
“อังคุลิมาลปริตร” ให้อยู่ซ้ายครัน
“ขันธปริตร” “โมรปริตร”
“อฏานาฏิยะ” ปิดเพดานกั้น
พระสูตรพระชินสีห์มีอนันต์
เป็นกำแพงเจ็ดชั้นลดหลั่นไป
ปกป้องภัยนานาบรรดามี
เช่นโรคลมโรคดีบีฑาให้
ด้วยเดชะพระชินะบัญชรชัย
ขอโพยภัยจงสลายมลายพลัน
ข้า ฯ ผู้เป็นสาวกพระสัมพุทธ
บำเพ็ญกิจบริสุทธิ์ด้วยใจมั่น
ภายในกรงทองของภควันต์
ในแผ่นพื้นใต้สวรรค์วิมานแมน
ขอพระมหาบุรุษผู้ประเสริฐ
พระผู้เลิศวิมุติพิสุทธิ์แสน
ทั้งหลายทั้งสิ้นทั่วดินแดน
ปกพื้นแผ่นปกหล้าที่ข้า ฯ เนาว์
พุทธมนต์ชินบัญชรกลอนเสนาะ
ข้า ฯ ได้สวดเสียงไพเราะทุกค่ำเช้า
มนต์ขลังคงความขลังไว้อย่าได้เพลา
ขอเทพไท้อย่าดูเบาจงคุ้มครอง
ขออำนาจพระสัมมาสัมพุทธะ
ขอให้ข้า ฯ จงชำนะความขัดข้อง
ด้วยอำนาจพระธรรมอันเรืองรอง
อย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมาร
ด้วยอำนาจองค์พระอริยสงฆ์
ขอข้าจงเป็นสุขทุกสถาน
อันตรายใดใดไม่แผ้วพาน
พระสัทธรรมอภิบาล … ชินบัญชร

See also  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ใจกลางเมืองลำพูน ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน | วัด จาม เทวี จังหวัด ลํา พูน

Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9
วันที่ 2 เมษายน 2560
ชินบัญชร แปลไทย บุญบำบัด

เพลงพระคาถาชินบัญชร (แปลไทย)

เพลงชินบัญชร แปล ฉบับกาพย์ยานี


คาถาชินบัญชร (โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)
เพลงคาถาชินบัญชร เวอร์ชั่น แปล กาพย์ยานี คาราโอเกะ
คาราโอเกะภาษาไทย
Thai Karaoke
จัดทำโดย Hlin Company
ดาวน์โหลด (Download) วีดีโอนี้ที่ :
PART1 (199 MB) http://goo.gl/rDu3s
PART2 (199 MB) http://goo.gl/4urks
PART3 (199 MB) http://goo.gl/wFknS
PART4 (95 MB) http://goo.gl/Nhe1j
รับชมคาถาชินบัญชร คาราโอเกะ เวอร์ชั่นเสียงพระสวดได้ที่ :
http://www.youtube.com/watch?v=ktoJ8_4GetM
รับชมคาถาชินบัญชร คาราโอเกะ เวอร์ชั่นเสียงเพลงได้ที่:
http://www.youtube.com/watch?v=bMYs5hwm4JM
บทสวดมนต์ คาราโอเกะ Play list:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA352FEED8DEEEEBD\u0026feature=plcp
เนื้อเพลงสวด (credit: thammasapa.com)
ข้าฯ ขอเชิญเสด็จ พระสรรเพชญ พุทธองค์
นราสภาทรง พิชิตมาร และเสนา
ยี่สิบแปดพระองค์ นายกสงฆ์ทรงสมญา
ตัณหังกรเป็นต้นมา ทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม
จตุสัจอันประเสริฐ ทรงคุณเลิศ ดิลกล้ำ
ยอดบุญ พระคุณนำ ยิ่งเทพไท ไตรวิชชา
โปรดรับ ประทับทรง ณ ที่ตรง กระหม่อมข้า
พระพุทธเจ้าสา ธุประฌม บังคมเชิญ
ขอให้พระพุทธะ สักกยะ พระจำเริญ
ประทับบนเศียรเทอญ ปราชญ์สรรเสริญพระบารมี
ขอให้พระธรรมะ อริยะวิสุทธิ์ศรี
ประทับจักขุอินทรีย์ ให้ข้ามีปัญญาญาณ
ขอให้พระสังฆะ วิสุทธะคุณาจารย์
สถิตประดิษฐาน อุระข้า อย่ารู้ไกล
ให้พระอนุรุทธิ์ บริสุทธิ์ อยู่หทัย
พระสารีบุตรไพ โรจนัย ณ เบื้องขวา
เบื้องหลังพระโกณทัญ ญะสถิต จิตตสา
เบื้องซ้ายพระโมคคัลลา นะสถิต สถาพร
หูขวา พระอานนท์ ประชุมชน ประณมกร
พระราหุล อุดมพร สถิตร่วม จรัญญา
หูซ้ายพระกัสสป นิราศภพ กิตติมา
คู่กับพระมหา นามสถิตย์ ประดิษฐาน
พระพุทธะโสภิต ผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ
จอมมุนี วีระหาญ ไตรวิชชา ประภากร
ดุจดวง พระอาทิตย์ แรงร้อยฤทธิ์ พันแสงศร
สถิตเกศ อุดมกร ปัญฉิมภาค พิบูลพรรณ
พระกุมาระกัสสป ผู้เจนจบ วจีสัณห์
บ่อบุญคุณานันท์ สถิตโอษฐ์ อลังการ
ขอให้พระปุณณะ เถระพระอังคุลิมาล
พระอุบาลีศานต์ พระนันทะ พระสีวลี
บรรจบเป็นเบญจะ พระเถระ ผู้เรืองศรี
สถิตอยู่นลาฏมี เสน่ห์ดี ไมตรีตาม
(อ่านต่อที่ http://hlincompany.wordpress.com/2012/04/27/ชินบัญชรแปลกาพย์ยานี/ )

See also  THI CÔNG ỐP VÁCH LAMINAT | vách ốp | Kho hình ảnh đẹp miễn phí dành cho bạn

เพลงชินบัญชร แปล ฉบับกาพย์ยานี

ภาษาไทยป.5 เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์ยานีลำนำ…สิบเอ็ดคำจำได้ง่าย


ภาษาไทยป.5 เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์ยานีลำนำ...สิบเอ็ดคำจำได้ง่าย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment