การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)


READ  ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม​ รายละเอียดครบทุกอย่าง | สร้าง สนาม ฟุตบอล หญ้า เทียม ลงทุน เท่า ไหร่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management )
รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา PO231
จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ศรียศ รหัสนิสิต 58103011012
นายมณศิกาญจณ์ ใบโพธิ์ รหัสนิสิต 58103011042
นายวรชาติ ขลากระโทก รหัสนิสิต 58103011045
นายวิษณุ ศรีโยธา รหัสนิสิต
58103011049
นางสาวศศิณัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา รหัสนิสิต 58103011051
นิสิตชั้นปีที่2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
อาจารย์สืบสกุล เข็มทอง

READ  Thai Watsadu Channel EP 20 การติดตั้ง PVC Wall | ไม้ตกแต่งผนังภายใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)


จัดทำโดย
นางสาวเณรัญญา จันทร์ขำ
นางสาวพลอยทับทิม ทับทิมทอง
นายพีรณัฐ เทียนศรี
นายศิริวุฒิ ศิริกุล
นางสาวอมรศรี ไฝเอ้ย
นิสิตภาควิชารัฐศาสต์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

READ  ทิ้งไว้กลางทาง - POTATO「Official MV」 | ส่งผลให้ ภาษาอังกฤษ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์


การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 Human Resources age 4.0


การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 Human Resources  age 4.0

หน่วยที่ 8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์


หน่วยที่ 8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận