การเขียนโครงงาน – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 | แผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน

การเขียนโครงงาน – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

See also  เพชรพิณทอง ชุดพิเศษ ผะหยาย่อย | คําผญา

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง การเขียนโครงงาน
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 ม.3 ที่
ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE

การเขียนโครงงาน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน


See also  Excel ในการสร้าง S-Curve แผนงานเบื้องต้น | กราฟเชื่อมโยง

วีดีโอ สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project based Learning : PjBL) โดยอาจารย์ดุษฎี น้อยใจบุญ

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)


กลุ่มการเรียนรู้วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning


สอนโดย ครูยุพา ภูมิพานิชย์ (ครูปอ)
ครูโรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ตอนที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)


See also  Thiết kế nội thất biệt thự Phú Lương Á đông đương đại | phòng ngủ phong cách á đông | Kho hình ảnh đẹp miễn phí dành cho bạn

อบรมออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของผู้เรียน (Powerful Pedagogies to Student Outcomes)\”
เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning: PBL)
https://drive.google.com/file/d/1pb8vmT8uOiWL9xnRPC29xcy9bHPNWbdo/view?usp=sharing
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning: PBL)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาครู โดย นางสาวกัญญาภัทร แสงแป้น วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1c9eab8gvOVlSf4tjLjjS9eehMZNarr/view?usp=sharing

ตอนที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment