คำสอน การ์ตูน ประวัติ พระพุทธเจ้า (ฉากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน) | พระเจ้าสุทโธทนะ

คำสอน การ์ตูน ประวัติ พระพุทธเจ้า (ฉากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเติมนะครับ คุณสามารถดูฉบับเต็มแบบไม่ตัดต่อได้ที่นี่
http://buddhathushaveiheard.com
สำหรับ VDO ฉบับนี้ตัดเอาเฉพาะฉากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนด้วยพระองค์นะครับ ส่วนฉากอื่นๆเช่น แสดงอภินิหาร เหาะ แหวกน้ำทะเล สู้พญานาค ฯลฯ ไม่ได้รวมอยู่ใน VDO ชุดนี้นะครับผมตัดออก เพราะต้องการฟังแต่คำสอนอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติอย่างไร ส่วนฉากอื่นๆที่พระองค์ไม่ได้สอนยาวหลายชั่วโมงไม่ได้รวมอยู่ในคลิปนี้นะครับ อย่างไรก็ตามท่านสามารถชมฉากอภินิหารต่างๆเหล่านั้นได้จากเว็บต้นฉบับที่เว็บ http://buddhathushaveiheard.com ได้นะครับผม
ผมดูการ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าชุดนี้แล้ว เห็นว่า เป็นเวอร์ชันเดียว ที่ใส่เนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้เยอะมาก แต่ละคำสอนล้วนมีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างทันสมัย ไม่ล้าสมัยจริงๆ ของปัจจุบันในใจ ไม่ใช่ของโบราณที่หมดยุค จึงเห็นสมควรที่จะรวบรวมฉากที่เป็นคำสอนนี้ไว้ด้วยกัน โดยการตัดต่อรวบรวมผมไม่ได้ใส่ลายน้ำใดๆไว้เพราะผมก็ Copy มาตัดต่อ และหวังว่า จะมีผู้มา Copy ไปจ่ายแจกต่อมากๆ หรือ โหลดไปใช้ต่อกันมากๆ และหวังว่าจะมีผู้ที่สนใจคำสอนในการ์ตูนชุดนี้อย่างผม และวีดีโอนี้จะเป็นตัวช่วยในการหาคำสอนในฉากได้สะดวกขึ้นครับ

READ  รัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ | รูปรัชกาลที่ 4

คำสอน การ์ตูน ประวัติ พระพุทธเจ้า (ฉากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน)

เพลง พระเจ้าสุทโทธนะ


94.พระเจ้าสุทโธทนะ
ประพันธ์ : มานะ คำยัง
เรียบเรียง : 13 กุมภาพันธ์ 2554

พระเจ้าสุทโธทนะ ท่านเป็นพุทธบิดา มหาราชา แห่งศากยะราชวงศ์
ติดตามพระพุทธา หลายชาติ จิตใจมั่นคง อุ้มชูพุทธองค์ มุ่งตรงทางโพธิญาณ
เจ้ากรุงสญชัย ทุ่มใจพระเวสสันดร มีความอาทร พระเวสสันดร องค์นั้น
เตมีย์บิดา ออกป่าบำเพ็ญพรหมจรรย์ ธรรมปาลกุมาร บิดาเชื่อมั่น บุตรฉันชีพยาว
พระเจ้าสุทโธทนะ บิดาองค์พระพุทธา ก้มกราบวันทา เจ้าชายสิทธัตถะ วัยเยาว์
ครั้งแรกทำพร้อมอสิตะ ฤๅษีขาว ครั้งสองเห็นเงาต้นหว้า ไม่มีเคลื่อนไป
ครั้งสาม แจ้งชัด กบิลพัสดุ์นคร องค์พระชินวร เหาะร่อน ให้คนแปลกใจ
ฝนโบกขรพรรษ โปรยมาชุ่มเย็นฤทัย เห็นพระจอมไตร ต่างยกมือไหว้ก้มกราบวันทา
พระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดาน่าชม แม้จะทุกข์ตรม ก็ยังเชื่อมั่นศรัทธา
เคารพนอบน้อม ลูกชายแม้เป็นบิดา ได้เห็นธรรมา ด้วยมีศรัทธาลูกชาย
พระเจ้าสุทโธทนะ ท่านเป็นพุทธบิดา มหามายา เป็นคู่ชีวา ยาวนาน
อุ้มชูพุทธองค์ ให้ทรงบำเพ็ญโพธิญาณ เลี้ยงพระพิชิตมาร หลายชาติให้ท่านสุขสบาย
ฟังธรรมพระพุทธา ท่านเป็นพระโสดาบัน ฟังธรรมปาล อนาคามีทันใด
พรรษาที่ห้า ถึงคราชีวิตจบไป ได้อรหันต์ก่อนตาย สว่างสดใสมรรคผลนิพพาน
บัดนี้ท่านนั้น นิพพานโอ้สุขหนักหนา ได้อรหันตา ไม่มีทุกข์ทนหนักใจ
ก้มกราบวันทา บิดาองค์พระจอมไตร ก้มกราบด้วยใจ พระเจ้าสุทโธทนะราชา
ก้มกราบวันทา บิดาองค์พระจอมไตร ก้มกราบด้วยใจ พระเจ้าสุทโธทนะราชา
หมายเหตุ
เรียบเรียงเมื่อวันที 22 มกราคม 2554 (เวลา 23.45 น.) แก้ไข 13 กุมภาพันธ์ 2554

READ  ประเพณีที่สำคัญในภาคอีสาน | ประเพณีภาคกลาง วิ่งควาย

เพลง พระเจ้าสุทโทธนะ

พระพุทธเจ้า – โปรดพระพุทธบิดากระทั่งสำเร็จพระอรหันต์แล้วนิพพาน


พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน ใกล้กรุงไพศาลี ได้ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดา ทรงประชวรหนักด้วยพระโรคชรา ทรงปรารถนาจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเจ้าศากยะ และเป็นพระญาติอีกหลายรูปที่เสด็จออกบวชตามพระพุทธเจ้า เช่น พระอานนท์ พระนันทะ และสามเณรราหุลผู้เป็นหลาน
พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งพระอานนท์ให้แจ้งข่าวพระสงฆ์ ถึงเรื่องพระองค์จะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์อีกวาระหนึ่ง ธรรมเนียมการเสด็จจาริกทางไกลของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างหนึ่ง คือ ก่อนเสด็จจะรับสั่งพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้ชิดให้บอกข่าวพระสงฆ์ทั้งมวลว่า พระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกทางไกลที่นั่น ที่นี่ เวลานั้น เวลานี้ พระสงฆ์รูปใดจะตามเสด็จก็จะได้เตรียมข้าวของจำพวกอัฐบริขารไว้พร้อม การเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อทรงเยี่ยมพุทธบิดาที่กำลังทรงประชวรครั้งนี้ ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้าย

พระพุทธเจ้า - โปรดพระพุทธบิดากระทั่งสำเร็จพระอรหันต์แล้วนิพพาน

04-163 เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร


พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 http://pratripitaka.com
เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร
ครั้งนั้น พระเจ้าสุทโธทนศากยะได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้พระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระเจ้าข้า หม่อมฉันทูลขอพรพระผู้มีพระภาคอย่างหนึ่ง”
พระผู้มีพระภาคถวายพระพรว่า “มหาบพิตรผู้โคดม ตถาคตทั้งหลายเลิก
พรเสียแล้ว”
พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลว่า “หม่อมฉันทูลขอพรที่สมควรและไม่มีโทษ
พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “โปรดตรัสบอกพรนั้นเถิด มหาบพิตรผู้โคดม”
พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลว่า “เมื่อพระองค์ทรงผนวช หม่อมฉันมีทุกข์ไม่
น้อย เมื่อนันทะผนวชก็เช่นเดียวกัน ครั้นราหุลบรรพชา ยิ่งเกิดทุกข์เหลือ
ประมาณ พระพุทธเจ้าข้า ความรักในพระโอรสย่อมตัดผิว ตัดผิวแล้วก็ตัดหนัง
ตัดหนังแล้วก็ตัดเนื้อ ตัดเนื้อแล้วก็ตัดเอ็น ตัดเอ็นแล้วก็ตัดกระดูก ตัดกระดูก
แล้วก็จดเยื่อในกระดูก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้
บุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบรรพชา พระพุทธเจ้าข้า”
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าสุทโธทนศากยะทรงเห็นชัด
ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่น
ร่าเริงด้วยธรรมีกถา
ครั้นพระเจ้าสุทโธทนศากยะผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้
อยากรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วย
ธรรมีกถาแล้ว ก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทรงทำ
ประทักษิณเสด็จกลับ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุ แล้วรับสั่งกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตไม่พึงให้บรรพชา
รูปใดให้บรรพชา ต้องอาบัติทุกกฏ”
ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ตามพระอัธยาศัยแล้ว ได้
เสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลำดับ จนถึงกรุงสาวัตถี ทราบว่า
พระองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดีเขตกรุงสาวัตถีนั้น
Read More http://pratripitaka.com/04163/

READ  วิชา ภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม วันที่ 20 กันยายน 2564 | แนว ข้อสอบ การ ใช้ พจนานุกรม ป 5

04-163 เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณ มีความเมตตา และความพยายามสูงมาก


วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณ มีความเมตตา และความพยายามสูงมาก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận