ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร – แปลไทย (ไพเราะมาก) | ปศุสัตว์ แปล

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร – แปลไทย (ไพเราะมาก)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิดีโอธรรมะนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้\r
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระสงฆ์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

บทสวดไต่ปุยจิ่ว(ต้นฉบับเก่า)


นำ มอ ฮาไน ..ตัน นา.. ตอ ลา ยา.. เย นำ มอ ..ออ ลี เย ..พอ โล เจน ติ.. โช โฟ ไล เย ผู่ ที สัก ตอ พอ เย มอ ฮอ ซ่า ตอ พอ เย.. มอ ฮอ เจีย ..ลู นี เจีย เย รัน.. สัก พัน ลา ฟา เต ..ซือ ตัน นอ ตัน เซ ..นำ มอ เสริน เจีย ลี ตอ ..อี มง ออ ลี เย ..พอ ลู เจีย ตี เสริน ฟอ ไล.. เลง ทอ พอ.. นำ มอ นา ไล กิน ซี ..ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม ซา พอ ฮอ ทา เตา ..ซี ฟง ออ ซือ ยวิน.. ซา พอ ซา ตอ นา มอ ฮอ.. พอ ซา ตอ นา มา พอ เจีย มง ฟา เต เต ตัน จี ทา.. อัน ออ พอ ลู ซี ลู เกีย ตี ..เจีย ลู ตี…..อี ชี ลี.. มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ ซา พอ ซา พอ มอ ไล มอ ไล มอ ชี มอ ชี ลี ทอ ยวิน ..จี ลู จี ลู ..เจีย มง.. ตู ลู.. ตู ลู ฟา แซ เย ตี มอ ฮอ.. ฟา เซ เย ตี ทอ ไล ทอ ไล ตี ลี นี..เสริน ฟอ ไล เย.. เจอ ไล เจอ ไล มอ ฮอ ฟา มอ ไล ..มอ เต เล อี ชี อี ชี เสริน นา เสริน นา ออ ไน ซัน.. ฟอ ไน ซือ ลี ฟา ซา ฟา ซัน ฟอ ไน เซือ เย.. ฟู ลู ฟู ลู มอ ไน.. ฟู ลู ฟู ลู ซี ลี.. ซา ไล ซา ไน ชี อี ชี อี ซู ลู ซู ลู ฟู ที เย ..ผู่ ที่ เย ..ผู่ ทอ เย ..ผู่ ทอ เย.. มี ตี ลี เย นา ไล จิน ซี ตี ลี.. เสริน นี นา พอ เย มอ นา ซา พอ ฮอ ..เสริน ทอ เย.. ซา พอ ฮอ ..มอ ฮอ เสริน ทอ เย ซา พอ ฮอ ..เสริน ทอ ยี อี สัก พัน ไน เย ซา พอ ฮอ ..นา ไล จิน ซี ซา พอ ฮอ ..มอ ไล นา ไล ซา พอ ฮอ เสริน ไน เซิง ..ออ มอ ชวี เย ซา พอ ฮอ ..ซา มอ พอ ฮอ ..ออ เสริน ทอ เย ..ซา พอ ฮอ เจอ เจีย ไล ออ เสริน ทอ เย ซา พอ ฮอ ..ปอ ทอ มอ เจีย เสริน ทอ เย ซา พอ ฮอ ..นา ไล จิน ชี พัน เจีย ลา เย ซา พอ ฮอ …มอ พอ ลี เซ่ง เจีย ไล เย ซา พอ ฮอ
นำ มอ ฮา ไน ตัน นา ตอ ลา ยา เย ..นำ มอ ออ ลี เย.. พอ ลู เจีย ตี เสริน ฟัน ไล เย ซา พอ ฮอ ..อัน เสริน ติน ตู ..มัน ตอ ไล มัน ทอ เย ซา พอ ฮอ…….

READ  มาแล้วตารางโอนเงิน 44 สาขา ได้เร็วที่สุด ธกส.นัดโอน #เงินประกันรายได้ข้าว #ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000 | ข้าว เกษตร อินทรีย์
READ  สื่อธรรมะพ่อครู(สมาธิพุทธ) ตอน ปรัชญาเซ็นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ | นิกาย เซน

บทสวดไต่ปุยจิ่ว(ต้นฉบับเก่า)

คำแปล ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร


คำแปล ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร \r
\r
หากวิดีโอนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะ

คำแปล ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

[THAISUB] สลัว | 朦胧 – 平生不晚 | เพลงจีนแปลไทย


平生不晚 朦胧
词:苗柏杨@壹橙Music
曲:谢洽仑@壹橙Music
编曲:杨爽
和声:冯旖旎
混音/母带:钟焕楷@壹橙Music
制作人:苗柏杨
制作公司:壹橙Music
OP:六律五音
发行:六律五音
出品:齐鼓文化
清风照秋夜
繁星缀点点
一纸素伐 一缕相思
寄千里照心间
寒冬梅映雪
落花似流年
忘了时间 铭记挂念
摇晃了岁月
渡口的长帆 又梦见
曾经的海面今夕又是何年
梦里你多朦胧 犹带着笑容
我却奉送 一腔的孤勇
在风雨中 你的面容
在清晰之中 在模糊之中
多么朦胧 犹带着倦容
多情易空 不由得操纵
在风雨中 你的面容
在清晰模糊之中又变朦胧
寒冬梅映雪
落花似流年
忘了时间 铭记挂念
摇晃了岁月
渡口的长帆 又梦见
曾经的海面今夕又是何年
梦里你多朦胧 犹带着笑容
我却奉送 一腔的孤勇
在风雨中 你的面容
在清晰之中 在模糊之中
多朦胧 犹带着倦容
多情易空 不由得操纵
在风雨中 你的面容
在清晰模糊之中又变朦胧
梦里你多朦胧 犹带着笑容
我却奉送 一腔的孤勇
在风雨中 你的面容
在清晰之中 在模糊之中
多朦胧 犹带着倦容
多情易空 不由得操纵
在风雨中 你的面容
在清晰模糊之中又变朦胧
Qīngfēng zhào qiū yè
fánxīng zhuì diǎndiǎn
yī zhǐ sù fá yī lǚ xiāngsī
jì qiānlǐ zhào xīnjiān
hándōng méi yìng xuě
luòhuā sì liúnián
wàngle shíjiān míngjì guàniàn
yáohuàngle suìyuè
dùkǒu de cháng fān yòu mèng jiàn
céngjīng dì hǎimiàn jīnxī yòu shì hé nián
mèng lǐ nǐ duō ménglóng yóu dàizhe xiàoróng
wǒ què fèngsòng yī qiāng de gū yǒng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī zhī zhōng zài móhú zhī zhōng
duōme ménglóng yóu dàizhe juànróng
duōqíng yì kōng bùyóudé cāozòng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī móhú zhī zhōng yòu biàn ménglóng
hándōng méi yìng xuě
luòhuā sì liúnián
wàngle shíjiān míngjì guàniàn
yáohuàngle suìyuè
dùkǒu de cháng fān yòu mèng jiàn
céng jīng dì hǎimiàn jīnxī yòu shì hé nián
mèng lǐ nǐ duō ménglóng yóu dàizhe xiàoróng
wǒ què fèngsòng yī qiāng de gū yǒng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī zhī zhōng zài móhú zhī zhōng
duō ménglóng yóu dàizhe juànróng
duōqíng yì kōng bùyóudé cāozòng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī móhú zhī zhōng yòu biàn ménglóng
mèng lǐ nǐ duō ménglóng yóu dàizhe xiàoróng
wǒ què fèngsòng yī qiāng de gū yǒng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī zhī zhōng zài móhú zhī zhōng
duō ménglóng yóu dàizhe juànróng
duōqíng yì kōng bùyóudé cāozòng
zài fēngyǔ zhōng nǐ de miànróng
zài qīngxī móhú zhī zhōng yòu biàn ménglóng

READ  สลากออมสิน 50000 กำไรเท่าไร ซื้อ 500000 ไปเลยดีกว่า - เจ้าไก่ขาวพาใช้ | สลากออมสิน ซื้อยังไง

[THAISUB] สลัว | 朦胧 - 平生不晚 | เพลงจีนแปลไทย

(แปลไทย) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร – เสียงอ่านประกอบดนตรี


เสียงอ่านประกอบดนตรีเบาๆ เสียงอ่านโดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม อ่านคำแปลบทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น่าฟังมากๆคะ เป็นพระธรรมเทศนาแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากท่านตรัสรู้

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://makkanuka.wordpress.com/
https://goo.gl/knp0HK
สามารถสมัครเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่เว็บไซต์ \”สวนยินดี\”
http://suanyindee.net/

(แปลไทย) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - เสียงอ่านประกอบดนตรี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận