บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย | บท สวด ธรรมจักร อินเดีย

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่


บทสวดมนต์แผ่เมตตาใหญ่

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำสวด และคำแปล


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำสวด และคำแปล

เพลงบทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (บาลี-แปลไทย)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)(ศิลปิน Ocean Media)


ขอบคุณเจ้าของผลงาน (Ocean Media) นักร้อง (ศิลปินของOcean Media) และทีมงานทุก ๆ ท่านค่ะ
ขอบคุณเจ้าของภาพพระพุทธเจ้า และภาพดอกบัวสวย ๆ นี้ค่ะ
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ติดตาม และรับชมค่ะ

เพลงบทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (บาลี-แปลไทย)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)(ศิลปิน Ocean Media)

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓


READ  ผู้สร้างสรรค์ผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง ครั้งที่ 19 | โครงการ ศิลปะ สร้างสรรค์

Thanks for watching.
Please help me like, comment, share and subscribe.
\”Best regards\”
Kanyachach P.
kanyachach@gmail.com
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ทำนองอินเดีย)
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ)
ชาติปิ ทุกขา (แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์)
ชะราปิ ทุกขา (แม้ความแก่ ก็เป็นทุกข์)
มะระณัมปิ ทุกขัง (แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์)
โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุกปายาสาปิ ทุกขา
(แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์)
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข (ความประสบพบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์)
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข (ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์)
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง
(มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์)
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ
(ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์)
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อนี้แลเป็นเหตุให้ทุกข์อย่างแท้จริง คือ)
ยายัง ตัณหา (ความทะยานอยากนี้ใด)
โปโนพภะวิกา (ทำให้มีภพอีก)
นันทิราคะสะหะคะตา (เป็นไปกับความกำหนัด ด้วยอนาจความเพลิดเพลิน)
ตัตระ ตัตราภินันทินี (เพลินยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ)
เสยยะถีทัง (ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ)
กามะตัณหา (ความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่)
ภะวะตัณหา (ความทะยานอยากในความมีความเป็น)
วิภะวะตัณหา (ความทะยานอยากในความไม่มี ไม่เป็น)

READ  ความลึกลับของเจ้านางบัวสวรรค์แห่งเชียงตุง! BackToThe History:ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์No73 | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อนี้แลเป็นความดับทุกข์)
โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ
(ความดับโดยสิ้นกำหนัด โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละใด)
จาโค (ความสละตัณหานั้น) ปะฏินิสสัคโค (ความวางตัณหานั้น)
มุตติ (การปล่อยตัณหานั้น) อะนาละโย (ความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้น)

READ  สุดยอดพนักงานต้อนรับที่ทุกโรงแรมอยากมีมากที่สุด | People Inspire | กฎ ระเบียบ พนักงาน โรงแรม

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
(ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จ้ริง คือ)
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค (ทางมีองค์ ๘ เครื่องไปจากข้าศึก คือกิเลส นี้เอง)
เสยยะถีทัง (ได้แก่ สิ่งเหล่านี้ คือ)
สัมมาทิฏฐิ (ปัญญาอันเห็นชอบ) สัมมาสังกัปโป (ความดำริชอบ)
สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันโต (การงานชอบ)
สัมมาอาชีโว (ความเลี้ยงชีวิตชอบ) สัมมาวายาโม (ความเพียรชอบ)
สัมมาสะติ (ความระลึกชอบ) สัมมาสะมาธิ (ความตั้งจิตชอบ)
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดา ครูอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน
ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ
สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่่ะ่
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องในบทสวดและเจ้าของผู้ถอดข้อความด้วยนะคะ สาธุค่ะ

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận