บทเรียนมัลติมีเดีย ก-ฮ (เทียรี่-WakaWaka) #ครูพร้อมอยากแชร์ #thaitone #thaipronouncing | ความหมายของมัลติมีเดีย

บทเรียนมัลติมีเดีย ก-ฮ (เทียรี่-WakaWaka) #ครูพร้อมอยากแชร์ #thaitone #thaipronouncing


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทเรียนมัลติมีเดีย กฮ (เทียรี่WakaWaka) เช้าเลขบ่ายส้ม ครูพร้อมอยากแชร์ ภาษาไทย thaitone thaipronouncing thailanguageforforeigners ภาษาไทยเด็กเล็กปฐมวัย ภาษาไทยออนไลน์
http://elearn.krukan.net/gaawM_gaiL
http://elearn.krukan.net/memorygame_alphabet_th/
http://elearn.krukan.net/jigsaw_th/
http://elearn.krukan.net/ddt_a
บทเรียนมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย
http://elearn.krukan.net/
รูปพยัญชนะและเสียงพยัญชนะ บัตรคำจะถูกสุ่มผู้เล่นแต่ละครั้งแต่ละคนจะได้รับบัตรคำที่ต่างกัน
วิธีการเล่นคล้ายเกมจับคู่ เป็นลักษณะ memory game ให้ผู้เรียนเปิดบัตรคำเป็นแถวๆ จดจำตำแหน่ง เปิดได้คราวละ 2 แผ่น ถ้ารูปพยัญชนะและเสียงพยัญชนะตรงกันถือว่าถูกต้อง จะมีเสียงอ่าน ให้ผู้เรียนออกเสียงอ่านตามครู
ระดับการเล่นจะมี 4 ระดับ ได้แก่
1) Easy
2) Medium
3) Hard
4) Smart
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1) JavaScript
2) HTML5
3) CSS3
4) SoundManager2
อนนท์.(5/22/2021)
FB: SmartXSmartEd
บทเรียนบนเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งบางส่วน หลายส่วนอยู่ในระหว่างพัฒนา โปรดติดตาม ท่านไม่อาจพบบทเรียนเช่นนี้ในที่อื่นๆ ได้ นอกจากที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
บทเรียนมัลติมีเดีย กฮ (แจกลูก ก กา ตามมาตราแม่สระ)
http://elearn.krukan.net/ddt_a
http://elearn.krukan.net/ddt_aa
http://elearn.krukan.net/ddt_ee
http://elearn.krukan.net/ddt_eu
http://elearn.krukan.net/ddt_euu
http://elearn.krukan.net/ddt_aae
http://elearn.krukan.net/ddt_uu

http://elearn.krukan.net/ddt_aa_tones

http://elearn.krukan.net/maanee/

หมายเหตุ ที่นี่…ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอ (คลิปวิดีโอเป็นเพียงทำตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นของยูทูปเท่านั้น แต่ที่ต้องการคือบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์บนเว็บไซต์ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น)
ปรับปรุงการอ่านให้สอดคล้องกับสถาบันการสอนภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
ฌ ให้อ่านว่า ฌอ เฌอ
ฐ ให้อ่านว่า ฐอ ฐาน
ฑ ให้อ่านว่า ฑอ มนโฑ
ครูพร้อมอยากแชร์

การผลิตคลิปวิดีโอ ก เอ๋ย ก ไก่
1) คลิปรีวิวแบล็คกราวด์มาจาก www.youtube.com โดยคณะ Waka Waka
2) เสียงร้อง ก เอ๋ย ก ไก่ จาก mp3 ของคุณเทียรี่ เมฆวัฒนา และคณะ
3) ลดความเร็วของจังหวะท่วงทำนองเพลงต้นฉบับลง 10%
4) ตัดต่อเสียงบน Adobe Premiere Pro
ลิงค์บทเรียนหนังสือเสียง
1) หนังสือ มานีมานะ
2) หลักภาษาไทย การแจกลูกสะกดคำ ยึดหลักจากคู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3) ก ไก่ สวัสดี ของ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
อ.อนนท์ ศรีชุมพล
SmartX eLearning Network
เครือข่ายการศึกษาเพื่อสาธารณะ
FB: SmartXSmartEd
PS. (For foreigners)
To someone who concern and do need to learn Thai language.
Thai consonants contain not more than 3 main parts. Each of it has:
1) Body and/or,
2) Head and/or,
3) Tail
All of Thai consonants have body and most of them have heads, but some have a tail too.
For the only one consonant no head, that is ก. You can pen it down, starting from the left end to the other end, not pen up.
For The rest of the consonants have a head but no tail, you can start to write and pen down by starting at the outer point of the head and continue (not pen up) until to the end point of the other end.
If that consonant has a tail, you can write the tail again one more time at the final. The consonants have a tail, these are ป(บ), ฝ(ผ), ฟ(พ) and ส(ล), ศ(ค), ฐ, ญ, ษ(บ).
http://elearn.krukan.net/draw_gaawM_gaiL
You can drag your mouse along the middle path of the shape that I show you above. Hope you have fun!
To accomplish Thai language rather easy, just follow:
1) Try to read and write both of Thai Alphabets.
2) Try to read and write Thai Vowels.
3) Make a simple word using Thai alphabets and Thai Vowels.

http://elearn.krukan.net/ddt_a
http://elearn.krukan.net/ddt_aa

4) Make a simple word with tones using Thai alphabets and Thai Vowels.
http://elearn.krukan.net/ddt_aa_tones
Keep in your mind, Thai language is a toner language. At this point is difficult for foreigners.
Not more than 90 days, I assure you can read, write and speak Thai at the basic level fluently.

READ  Group 7 | KU Club | Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus | kasetsart university bangkhen campus
READ  สายลมแห่งความคิดถึง - ล้าสมัย Feat.สุกฤตา [Demo] | เนื้อเพลง บทเพลง แห่ง ความ คิดถึง

บทเรียนมัลติมีเดีย ก-ฮ (เทียรี่-WakaWaka)  #ครูพร้อมอยากแชร์ #thaitone #thaipronouncing

READ  อรวรรณ แปลว่า? | โกศล แปลว่า

EP.1 ความหมาย และประเภทของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย


วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
รายวิชา การสร้างสื่อดิจิตอล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

EP.1 ความหมาย และประเภทของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายมรดก​ : การแบ่งมรดก​ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก​ ผู้รับพินัยกรรมกับทายาทโดยธรรม​ คู่สมรส​


กฎหมายมรดก​: เข้าใจการแบ่งมรดก​ คลิปเดียวจบ​
​แบ่งมรดก ไล่เรียงเป็นขั้นตอน​ ตามหลักกฎหมาย​
​ความรู้การแบ่งมรดก​เกี่ยวกับ​ การตายของเจ้ามรดก​ การตกทอดของมรดก ทายาท​ ผู้มีสิทธิรับมรดก​ การแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรมกับทายาทโดยธรรม​ การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรรมที่เป็นญาติด้วยกัน​ และการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติกับคู่สมรส
กฎหมายมรดก​
แบ่งมรดก
เข้าใจการแบ่งมรดก​
ผู้รับมรดก
คลิปเดียวจบ​
หลักกฎหมาย​มรดก
ความรู้การแบ่งมรดก​
การตายของเจ้ามรดก​
การตกทอดของมรดก
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก​
การแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรมกับทายาทโดยธรรม​
การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรรมที่เป็นญาติ
แบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติกับคู่สมรส
มรดกคู่สมรส
​เจ้ามรดก
​ปัญหามรดก
​พินัยกรรม
ผู้รับพินัยกรรม
ทายาทโดยธรรม
​ตกแก่แผ่นดิน
​มรดก_อาจารย์ฝน

กฎหมายมรดก​ : การแบ่งมรดก​ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก​ ผู้รับพินัยกรรมกับทายาทโดยธรรม​ คู่สมรส​

ความหมายของมัลติมีเดีย


ความหมายของมัลติมีเดีย

Multimedia Topic 1.1_แนะนำองค์ประกอบของมัลติมีเดียและซอฟต์แวร์ที่ใช้


การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรมAdobe Premiere Pro การใช้ภาพนิ่ง การใช้ข้อความ การใช้ภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียง การเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และการแนะนำโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานทั้งสองโปรแกรมออกแบบ สร้างงาน แก้ไขงานมัลติมีเดียที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่มีทั้งข้อความและเสียงประกอบได้

Multimedia Topic 1.1_แนะนำองค์ประกอบของมัลติมีเดียและซอฟต์แวร์ที่ใช้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận