พระสุริโยไทเข้าพบสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 เพื่อขอปฏิเสธการอภิเษกสมรถกับพระเทียรราชา | พระสุริโยไท

พระสุริโยไทเข้าพบสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 เพื่อขอปฏิเสธการอภิเษกสมรถกับพระเทียรราชา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ฉากจากภาพยนต์ สุริโยไท 2544 (scene from “The Legend of Suriyothai” 2001)
สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 (พระเชษฐาธิราช) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท
และทรงเป็นพระราชบิดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(หน่อพูทธางกูร), สมเด็จพระไชยราชาธิราช, และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ(พระเทียรราชาหรือพระเยาวราช)
(ในสุริโยไท สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4)
ข้อมูลส่วนหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร)เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3(พระเชษฐาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่2) ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กับ พระบรมราชาหน่อพุทธางกรูเป็นอาหลานที่มีอายุไล่เลี่ยกัน เลยสนิทกันพอสมควร ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เลยให้ สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลกสองแคว
King Ramathibodi II (Chettathirat) the 10th king of Ayutthaya, son of king Borommatrailokkanat.
Facebook: https://www.facebook.com/nut.sato

See also  รีวิว บ้าน โรงเรียนอนุบาลโพธาราม | โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

พระสุริโยไทเข้าพบสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 เพื่อขอปฏิเสธการอภิเษกสมรถกับพระเทียรราชา

พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ทำนองเสนาะ


พระสุริโยทัยขาดคอช้าง  ทำนองเสนาะ

King Naresuan 18 January 2015


King Naresuan 18 January 2015

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก)


พระเจ้าบุเรงนอง ส่งราชทูตเชิญพระราชสาส์นมาขอพระราชทานช้างเผือกสองเชือก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงให้เหตุผลเชิงปฏิเสธเพราะทรงเห็นด้วยกับพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงคราม พระเจ้าบุเรงนองจึงถือสาเหตุนั้น ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2106 ด้วยกำลังพลสองแสนคน จัดเป็นทัพกษัตริย์หกทัพ ได้เตรียมทัพเรือพร้อมปืนใหญ่กับจ้างชาวโปรตุเกสอาสาสมัคร 400 คน เป็นทหารปืนใหญ่ ให้เมืองเชียงใหม่สนับสนุนเสบียงอาหาร โดยลำเลียงมาทางเรือ เปลี่ยนเส้นทางเดินทัพมาทางด่านแม่ละเมา เข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยมาตามลำดับเพื่อตัดกำลังที่จะยกมาช่วยกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเตรียมตัวป้องกันพระนคร โดยคาดว่าพม่าจะยกกำลังมาทางด่านเจดีย์สามองค์ ทำให้พระเจ้าบุเรงนองตีเมืองกำแพงเพชร สวรรคโลก สุโขทัย พิชัย และพิษณุโลกได้ ครั้นลงมาถึงเมืองชัยนาท กองทัพพม่าก็ได้ปะทะกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของพระราเมศวร แต่ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาต้านทานไม่ได้ต้องถอยกลับเข้ากรุงศรีอยุธยา กองทัพพม่าได้เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ แล้วระดมยิงปืนใหญ่เข้าในพระนครทุกวัน จนราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสียขวัญ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต้องเสด็จไปเจรจากับพระเจ้าบุเรงนอง ที่พลับพลาบริเวณตำบลวัดหน้าพระเมรุ กับวัดหัสดาวาส ยอมเป็นไมตรี โดยได้มอบช้างเผือก 4 เชือก พร้อมกับพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงครามให้แก่พม่า โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงต่อรองขอดินแดนของอยุธยาทั้งหมดที่พระเจ้าบุเรงนองยึดไว้คืน พระเจ้าบุเรงนองก็ถวายคืนแต่โดยดี จากนั้นพม่าก็ถอยกลับไปหงสาวดี

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก)

สุริโยไท : ตัวอย่าง (Official International Trailer)


“พระสุริโยไท” (พิมลรัตน์ พิศลยบุตร) ทรงเจ้านายฝ่ายเหนือราชวงศ์พระร่วงตั้งแต่พระชนมายุ 15 พรรษา ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเยาวราชจากราชวงศ์สุพรรณภูมิคือ “พระเฑียรราชา” (วิทยา โกมลฐิติกานต์) โอรสขององค์อุปราช “พระอาทิตยา” (สุเชาว์ พงษ์วิไล) กับพระสนม ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกอยู่ในเวลานั้น

See also  ภาษาไทย ป.5 ตอนที่ 9 คำยืมภาษาต่างประเทศ - Yes iStyle | ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

เมื่อ “สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2” (พิศาล อัครเศรณี) สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2072 (ค.ศ. 1529) ซึ่งเป็นปีที่ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏ พระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ ทรงพระนาม “หน่อพุทธางกูร” ทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุยาเมืองหลวง “พระเฑียรราชา” (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) และ “พระสุริโยไท” (คุณหญิง ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี) มีโอรสธิดาทั้งสิ้น 5 พระองค์คือ “พระราเมศวร” (เกียรติศักดิ์ ศักดานุภาพ), “พระมหินทร” (อภิญญ์ รัชตะหิรัญ), “พระบรมดิลก” (ชมพูนุท เศวตวงศ์), “พระสวัสดิราช” (พิมลรัตน์ พิศลยบุตร) และ “พระเทพกษัตรี” (จีระนันท์ กิจประสาน) ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราช

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสิ้นพระชนม์ด้วยโรคไข้ทรพิษ “พระไชยราชา” (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) ผู้ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอุปราชควรจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ แต่หน่อพุทธางกูรทรงขอให้ “รัฏฐาธิราชกุมาร” (ด.ช. ลูคัสอดัม บุญธนากิจ) พระโอรสวัย 5 พรรษาอันเกิดแต่ “พระอัครชายา” (วรรณษา ทองวิเศษ) วัย 17 พรรษาเป็นผู้ขึ้นครองราชย์แทน ระหว่างนั้นบ้านเมืองถูกบริหารโดยขุนนางผู้ทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ โดยเฉพาะ “เจ้าพระยายมราช” (มีศักดิ์ นาครัตน์) บิดาของพระอัครชายา

พระไชยราชาจึงให้สำเร็จโทษพระรัฏฐาธิราชตามราชประเพณีโบราณ และได้ขึ้นครองราชย์แผ่บุญญาธิการเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่เนืองๆ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชาขึ้นเป็นอุปราช ว่าราชการแทนพระองค์อยู่ที่กรุงอโยธยา ส่วนพระมเหสีของพระไชยราชาคือ “ท้าวศรีสุดาจันทร์” (ใหม่ เจริญปุระ) ได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กับ “ขุนชินราช” (จอนนี่ แอนโฟเน่) ผู้ดูแลหอพระเชื้อราชวงศ์อู่ทองด้วยกัน และได้สมคบคิดกันลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา “พระยอดฟ้า” (ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล) พระโอรสของพระไชยราชาที่ประสูติจาก “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” (สินจัย เปล่งพานิช) ได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะที่มีพระชนม์เพียง 10 พรรษา แต่ต่อมาไม่นานก็ถูกท้าวศรีสุดาจันทร์ปลงพระชนม์อีกองค์หนึ่ง แล้วสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า “ขุนวรวงศา”

See also  ตรอกข้าวสารหลังจากรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ | แผน ธุรกิจ ข้าวสาร

นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา พระเฑียรราชาก็ได้ทรงผนวชเพื่อเลี่ยงภัย ส่วนพระสุริโยไทครองพระองค์เงียบๆ ในวังโดยมีผู้จงรักภักดีคือ “ขุนพิเรนทรเทพ” (ฉัตรชัย เปล่งพานิช), “ขุนอินทรเทพ” (อำพล ลำพูน), “หมื่นราชเสน่หานอกราชการ” (สรพงษ์ ชาตรี), “หลวงศรียศ” (ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ) เฝ้าคุ้มกันภัยให้ ได้ร่วมกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศาและท้าวศรีสุดาจันทร์เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาสิกขาบทขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่า “พระมหาจักรพรรดิ” (พ.ศ. 20912111 / ค.ศ. 15481568)

ระหว่างนั้นทางพม่าประเทศเพื่อนบ้านได้รวบรวมกำลังเป็นปึกแผ่น แผ่ขยายอำนาจรุกรานไทยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า “ตะเบงชเวตี้” (ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์) และได้เดินทัพมายังอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2091 เกิดเป็น “สงครามยุทธหัตถี” ที่ทุ่งมะขามหย่องซึ่งเป็นเหตุให้พระสุริโยไทสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
­­­­
ติดตามข่าวสารภาพยนตร์ก่อนใครทาง
Facebook คลิก https://www.facebook.com/Sahamongkolf…
Youtube คลิก http://goo.gl/NKGhTx
Twitter \u0026 IG @Sahamongkolfilm
Sahamongkolfilm

สุริโยไท : ตัวอย่าง (Official International Trailer)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment