มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระชั้นผู้ใหญ่ พัวพันคดีเงินทอนวัด | สมณศักดิ์ 2561

มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระชั้นผู้ใหญ่ พัวพันคดีเงินทอนวัด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระสงฆ์ถูกจับกุมคดีเงินทอนวัด

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชโองการ ดังนี้

\”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่า กระทําการทุจริตและถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามความในมาตรา ๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จํานวน ๗ รูป ดังนี้

See also  ระบายสีซินเดอเรลล่า#กั่ยกะหน่อง | ระบายสี ซิ น เด อ เร ล ล่า

๑. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
๒. พระพรหมเมธี (จํานงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม
๓. พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา
๔. พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
๕. พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
๖. พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา
๗. พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คํามา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับที่ ๓ ๕ ๖ และ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

See also  หมอลำกลอนย้อนยุค ชุดที่5 ลำโดย รัตนา ดาเหลา / วัฒนา ชมคำ | กลอน เหล้า เบียร์

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้มีลำดับชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
1.สมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์
2.สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 8 รูป
3.พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 23 รูป
4.พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป
5.พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป
6.พระราชาคณะชั้นราช 210 รูป
7.พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป
8.พระครูสัญญาบัตรชั้นตรีโทเอกพิเศษ (ไม่จำกัดจำนวน)
9.พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ
10.พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อุปการะการศึกษา)(ไม่จำกัดจำนวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://morningnews.bectero.com/socialcrime/31May2018/124033

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 31 พฤษภาคม 2561
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao

มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระชั้นผู้ใหญ่ พัวพันคดีเงินทอนวัด

LIVE041264 วันนี้มีลงชื่อ ถ่ายทอดสด การบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม


LIVE041264 วันนี้มีลงชื่อ ถ่ายทอดสด การบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม โดย อาจารย์เรืองไชย สุขเกษม ณ วัดโพธิสว่าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ลิ้งค์ลงชื่อ เสาร์อาทิตย์ 041264051264
ถ้าเขียนเชื่อ คนเป็น ตนตาย ที่วัดแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออนไลน์
https://bit.ly/AjAod041264051264

See also  สีสันศรีอโยธยา - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและพระโอรส เจ้า 3 กรม | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

LIVE041264 วันนี้มีลงชื่อ ถ่ายทอดสด การบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม

พัดยศ ลำดับชันของพระสงฆ์ไทย


ในคลิปนี้ มีข้อผิดพลาดเรื่องรูปภาพ ทางผู้จัดทำได้มีการทำคลิปวีดีโอขึ้นมาใหม่ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ
https://youtu.be/ktMdjv8qWOE

พัดยศ ลำดับชันของพระสงฆ์ไทย

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทย ๑๙ พระองค์


พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทย ๑๙ พระองค์

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทย ๑๙ พระองค์

โปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ปี 2562


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 74 รูป
พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย : ตัดต่อ รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่
ที่มา: ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ปี 2562

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment