วรรณกรรมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาของชาติ | วรรณกรรม ท้องถิ่น

วรรณกรรมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาของชาติ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วรรณกรรมท้องถิ่น : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า”
เนื่องในวาระครบ 99 ปี อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
14 ธันวาคม 2561
โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย
โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

See also  CPR บริษัท แสงโสม นครปฐม / 1 | แสง โสม นครปฐม

วรรณกรรมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาของชาติ

ความหมาย และลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมมุขปาถะ วรรณกรรมลายลักษณ์ – สื่อการเรียนการสอน


๑. ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น
วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมที่แต่งขึ้นหรือเผยแพร่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของไทย
ซึ่งมีทั้งที่ถ่ายทอดด้วยปาก คือ เล่าหรือขับร้องเป็นเพลง เรียกว่า \”วรรณกรรมมุขปาฐะ\”
และที่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือบันทึกเอาไว้ เรียกว่า \”วรรณกรรมลายลักษณ์\”
ซึ่งแต่งเป็นรูปแบบร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น
เขียนหรือเล่าเพื่อสื่อเรื่องราวความคิด ความรู้สึกกับคนในท้องถิ่น ถ้อยคำภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาท้องถิ่น
โดยทั่วไป สามารถ แบ่งวรรณกรรมท้องถิ่นออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามถ้อยคำภาษาที่ใช้ได้เป็น ๔ กลุ่ม
คือ 1. วรรณกรรมภาคกลางใช้ภาษาไทยกลาง
วรรณกรรมล้านนาใช้ภาษาถิ่นเหนือ
วรรณกรรมอีสานใช้ภาษาอีสาน
และวรรณกรรมภาคใต้ก็ใช้ภาษาถิ่นใต้
หากเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ ที่เขียนขึ้นในสมัยก่อน ก็มักใช้ตัวอักษรที่ใช้ในท้องถิ่นด้วย
วรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่อง อาจมีที่มาหรือได้รับอิทธิพลบางส่วน มาจากวรรณกรรมท้องถิ่นอื่น ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
และมีขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาคล้ายคลึงกัน
นอกจากนี้ ยังอาจพบวรรณกรรมท้องถิ่นในกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ
หรืออพยพเข้ามาภายหลัง ในแต่ละภาคของไทย เช่น ในภาคเหนือมีวรรณกรรม ของกลุ่มคนไทยลื้อ ไทยเขิน และไทยใหญ่
ในทางอีสานใต้ มีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่พูดภาษาส่วย
ในภาคใต้มีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
และในภาคกลาง มีวรรณกรรมของกลุ่มชนที่พูดภาษามอญ วรรณกรรมของไทยโซ่ง และไทยพวน
๒. ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น
๑. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะ
คือ เป็นการเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปากและแพร่หลายกันอยู่ในกลุ่มชนท้องถิ่น
๒. เป็นแหล่งข้อมูลที่บันทึกข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนท้องถิ่น
อันเป็นแบบฉบับให้คนยุคต่อมาเชื่อถือและปฏิบัติตาม
๓. วรรณกรรมท้องถิ่นมักไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง เพราะเป็นเรื่องที่บอกเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก
๔. ใช้ภาษาท้องถิ่น ลักษณะถ้อยคำเป็นคำง่าย ๆ สื่อความหมายตรงไปตรงมา
๕. สนองความต้องการของกลุ่มชนในท้องถิ่น เช่น เพื่อความบันเทิง
เพื่ออธิบายสิ่งที่คนในสมัยนั้นยังไม่เข้าใจ เพื่อสอนจริยธรรมขนบธรรมเนียม

See also  โจทย์วิจัย \"สกว.\" หนุนความมั่นคงทางอาหารในชุมชน | ความมั่นคงทางอาหาร วิจัย

ความหมาย และลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมมุขปาถะ วรรณกรรมลายลักษณ์ - สื่อการเรียนการสอน

รวมลายแทง ข้อสอบลับ พ.ร.บ. เมืองพัทยา (สำหรับคนมีเวลาน้อย)


คนมีเวลาน้อย​ ตามมา ข้อสอบลับ ท้องถิ่น คลิก
http://m.me/yodtutor
ติวสอบท้องถิ่น64 ท้องถิ่น64 สอบท้องถิ่น2564

รวมลายแทง ข้อสอบลับ พ.ร.บ. เมืองพัทยา (สำหรับคนมีเวลาน้อย)

หน่อไม้ไผ่ใต้พื้นดิน 4K | by Airplane Tales Thai


Notes:
This video is not made for kids under 13. The story is made for general audience . The story is about two couple try to cut all of the tree until become the climate change and then the there is a flood.
Environment , protect the tree, green life ,Earth’s day
subscribe : 
facebook: https://www.facebook.com/airplanetalesthai
youtube: https://www.youtube.com/c/AirplaneTalesThai
Choose other language:
Khmer: https://www.youtube.com/c/AirplaneTalesKhmer
English: https://www.youtube.com/channel/UCIWZcE9h9J9e4lV78cdquDw
Background:music
sound effect : youtube royalty sound.
sound effect and background song: link:http://images.apple.com/legal/sla/docs/iMovie.pdf

See also  มารยาทไทย-การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่ | ความสำคัญของมารยาท

หน่อไม้ไผ่ใต้พื้นดิน 4K | by Airplane Tales Thai

คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่น – สื่อการเรียนการสอน


คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่น  - สื่อการเรียนการสอน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Image

Leave a Comment