วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประโยค | การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประโยค


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

See also  Smart Life Smart CEO | บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประโยค

การเปลี่ยนแปลงของภาษา ตอนที่ ๒ – ภาษาไทย ม.6 EP24


อ.วิชญ์ วิชปัญญากุล
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ตอนที่ ๒ ภาษาไทย ม.6 EP24
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ท 4.1 ม. 46/1
อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา
ท 4.1 ม. 46/2
ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ท 4.1 ม. 46/5
วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ธรรมชาติของภาษา
พลังของภาษา
ลักษณะของภาษา
เสียงในภาษา
ส่วนประกอบของภาษา
องค์ประกอบของพยางค์และคำ
การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค
การใช้คำ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

See also  ถักทอรักที่ปลายฝัน - Go Ahead《以家人之名》| ตอนที่ 16 | (ถานซงอวิ้น ,ซ่งเวยหลง,จางซินเฉิง) 【ซับไทย】 | ถัก ทอ

การเปลี่ยนแปลงของภาษา ตอนที่ ๒ - ภาษาไทย ม.6 EP24

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ด้านเสียง คำศัพท์ และความหมาย


โครงงานนี้เป็นส่วนของวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ด้านเสียง คำศัพท์ และความหมาย
กลุ่มเรียน 001 ชั้นปีที่ 1
คณะครุศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
สมาชิก
นางสาวพรรณทิวา บรรพต รหัส๕๕๑๓๑๑๐๙๐๐๒
นางสาวสุธีกานต์ มูณีวรรณ รหัส ๕๕๑๓๑๑๐๙๐๓๗
นางสาวสิริพร บำรุง รหัส๕๕๑๓๑๑๐๙๐๓๙
นางสาวณิภาพร รักดี รหัส๕๕๑๓๑๑๐๙๐๔๘
นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ รหัส๕๕๑๓๑๑๐๙๐๕๖
นางสาววิลัยพร มิตรชอบ รหัส ๕๕๑๓๑๑๐๙๐๕๗

See also  MILLI - พักก่อน (Prod. by NINO) | YUPP! | คําหยาบภาษาอังกฤษ แปล

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ด้านเสียง คำศัพท์ และความหมาย

การเปลี่ยนแปลงของภาษา(การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค)


ภาษาไทย

การเปลี่ยนแปลงของภาษา(การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค)

วิชาภาษาไทย ตอนที่ 36 (การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค)


โดย ผศ.สุพัตรา อุตมัง
อาจารย์ประจำหมวดสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ออกอากาศทาง CU Radio FM 101.5 MHz วันที่ 07/01/2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่
https://curadio.chula.ac.th/ClassOnairLogin.php

วิชาภาษาไทย ตอนที่ 36 (การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment