วิธีฝึกจิต @ ท่านพุทธทาสภิกขุ | ความเป็นมนุษย์

วิธีฝึกจิต @ ท่านพุทธทาสภิกขุ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่สนใจ https://www.youtube.com/user/kancha085
ฟังธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) https://www.youtube.com/watch?v=DJTW6FsYlHg\u0026list=PLS27KLBZvtnfWk4yv7TLOFGdyPMFqrqMj
ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ท่านพุทธทาสภิกขุมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย หรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2449 ในสกุลของพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพุมเรียงยังเป็นที่ตั้งของตัวเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยา ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เซี้ยง พานิช ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของท่านพุทธทาสภิกขุอพยพจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นช่างเขียนภาพสีบนกระจกที่เมืองไชยา ย่าของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อส้มจีน ซึ่งเชื้อสายของย่าอพยพจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่เมืองไชยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุใช้แซ่โข่วหรือข่อ (หรือโค้ว ในภาษาแต้จิ๋ว) ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการจึงเปลี่ยนนามสกุลของบิดาท่านเป็น พานิช เพราะตอนนั้นมีเพียงครอบครัวของท่านเท่านั้นที่ทำการค้าขาย งานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดาท่านพุทธทาสภิกขุคืองานด้านช่างไม้ โดยในเวลาว่าง บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุจะทำการต่อเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุสนใจ และชอบในงานด้านนี้ไปด้วย แม้ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำกันเองของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีความสามารถในทางกวี ซึ่งความสามารถด้านนี้ส่งอิทธิพลต่อท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างมาก โดยผลงานธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ไว้ในรูปร้อยกรอง ซึ่งมีความไพเราะ และดึงดูดใจให้คนทั้งหลายเข้าถึงเนื้อหาธรรมะได้ง่ายขึ้น

See also  โครงงานวิดีทัศน์ท้องถิ่น เรื่อง การทำข้าวต้มมัด | โครง งาน ข้าวต้ม มัด

มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เคลื่อน พานิช เกิดที่อำเภอท่าฉาง ตาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อเล่ง มียศเป็นขุนสิทธิสาร ปกครองหัวเมืองกระแดะ หรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ครอบครัวของตายายมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติสมาธิภาวนากันภายในบ้านเรือน ทำให้มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ได้ส่งต่อมาที่บุตร และหล่อหลอมให้เด็กชายเงื่อม พานิช กลายเป็นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ยี่เกย พานิช ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธรรมทาส พานิช และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ กิมซ้อย พานิช ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล

ท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2469 ที่โรงอุโบสถวัดอุบล หรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง มีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และ พระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับฉายาว่า อินทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่

ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการศึกษาศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็น \”พุทธทาส\” เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนา
หากท่านมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติม http://www.buddhadasa.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8.html
ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ

วิธีฝึกจิต  @  ท่านพุทธทาสภิกขุ

มนุษย์เอ๋ย (Human Error) – POP Pongkool feat. AUTTA [Official MV]


See also  สตม.บุกทลายแหล่งผลิตพาสปอร์ตปลอมระดับโลก | แหล่ง ปลอม เอกสาร

มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้\r
เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมยากจัง
\rมนุษย์เอ๋ย PopPongkool Whitemusicrecord
\r\rมนุษย์เอ๋ย (Human Error) POP Pongkool feat. AUTTA \r
คำร้อง/ทำนอง : ปณิธิ เลิศอุดมธนา\r
Rap verses by AUTTA
เรียบเรียง : ปกป้อง จิตดี\r
โปรดิวเซอร์ : ปณิธิ เลิศอุดมธนา
\rChorus: ปณิธิ เลิศอุดมธนา
\rVocals Editing: พิสิษฐ์ จินตวรรณ\r
Mixed \u0026 Mastered: พิสิษฐ์ จินตวรรณ\r
ก็รู้อะไรที่ควรไม่ควร
\rเวลาใครมีปัญหา ไปสอนเขาทุกที
\rแต่พอเป็นเรื่องตัวเองแล้ว\r
จัดการไม่ถูกอีกแล้ว สมองโยนทิ้งทันที\r
ไปรักคนที่ไม่รักเรา ไปคิดถึงคนที่ทิ้งเรา\r
ไปเฝ้ารอใครสักคน ทั้งที่ก็รู้ตัวว่าสาย\r
ไปหวังให้เขานั้นรักกัน\r
ทุ่มเทอะไรที่ไม่มีความหมาย\r
ไม่ต้องโทษที่ใคร ที่เสียใจเพราะตัวเอง
\rเกิดมาเป็นมนุษย์ ทำไมยากจัง\r
ที่มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้\r
บอกให้พอแล้วไม่รู้กี่ครั้ง\r
ใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที\r
แค่ฝืนหัวใจ เท่านี้ก็ทำไม่ได้\r
Rap
\rฉันเป็นมนุษย์ที่ต้องทุกข์ตลอด
\rเป็นมนุษย์ล้มแล้วต้องลุกไปต่อ
\rเป็นมนุษย์ที่ให้คนอื่นไปร้อย\r
แล้วค่อยกลับมาร้องไห้บางครั้งฉันก็ต้องการแค่กอด
\rเพราะว่าเป็นมนุษย์จึงมีแต่ภาพจำ\r
เป็นคนที่ไม่เข้าตาแพ้คำว่ารักจริง
\rรอเธออยู่ในฤดูอกหัก
\rและระหว่างที่รอเขาให้เป็นฉันเองปกปักษ์ได้ไหม
\rมนุษย์รู้ผิด มนุษย์รู้ถูก
\rมนุษย์รู้จีบ มนุษย์รู้จูบ
\rแต่มนุษย์ไม่รู้จิตจึงต้องการไม่รู้จบ
\rถ้าเป็นมนุษย์มันเหนื่อยและท้อขอแค่เธอได้ร้องว่า
\rเกิดมาเป็นมนุษย์ ทำไมยากจัง
\rที่มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้\r
บอกให้พอแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
\rใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที
\rแค่ฝืนหัวใจ เท่านี้ก็ทำไม่ได้
\rเกิดมาเป็นมนุษย์ ทำไมยากจัง\r
ที่มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้
บอกให้พอแล้วไม่รู้กี่ครั้ง\r
ใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที
\rแค่ฝืนหัวใจ เท่านี้ก็ทำไม่ได้
\r\r(มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้)
\rบอกว่าให้พอไม่รู้กี่ครั้ง
\rใจมันไม่เคยฟัง ไปรักเขาอยู่ทุกที
\rให้ฝืนใจให้ไม่รัก คงทำไม่ได้
\r\r\rMORE INFO.
FB: \rwww.facebook.com/whitemusicrecord
FB: www.facebook.com/PongkoolPop
\rIG @whitemusicrecord \r
IG @pongkool

See also  หนุมาน (ก็คิดถึง) - แต้ ศิลา Tae Sila [Official Audio] | หนุมาน

มนุษย์เอ๋ย (Human Error) - POP Pongkool feat. AUTTA [Official MV]

ปฐมวัย สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแนวทางนีโอฮิวแมนนิส


การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิสมุ่งไปที่ขั้นอนุบาลศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาระดับนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ทำให้มนุษย์ประสบผลสำเร็จน่าพึงพอใจ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาใน 4 ด้านหลัก คือ ร่างกาย จิตใจ ความรักหรือความมีน้ำใจ และวิชาการ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล เด็ก ๆ ก็จะเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ในที่สุด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc

ปฐมวัย สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแนวทางนีโอฮิวแมนนิส

*พุทธวจน การทำสมาธิ จิตตั้งมั่น


พุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้ใช้ธรรมวินัยเป็นศาสดา
อานนท์ !!
ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
ธรรมวินัยของพวกเรา
มีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว
พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้
อานนท์ !!
พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น
อานนท์ !!
ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
อานนท์ !!
ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม
จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
อานนท์ !!
ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนั้น
จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล
อานนท์ !!
ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้
มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า
เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย
เราขอกล่าวย้ำกะเธอว่า
เธอทั้งหลาย !!
อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย
Cr http://watnapp.com/audio

*พุทธวจน การทำสมาธิ จิตตั้งมั่น

การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment