สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | องค์การมหาชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
www.hrdi.or.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.
Highland Research and Development Institute (Public Organization)
จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
website: www.hrdi.or.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560

Live บุษบาห่มผ้า | อบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0946492333, 0873597171, 025292212
Website : http://www.wisdomking.or.th
Facebook : http://www.facebook.com/WisdomKingMuseum
Instagram : WisdomKingMuseum
Line : @WisdomKingMuseum
Twitter : WisdomKingFan

READ  กอดได้ไหม - URBOYTJ | ฟังทีไร คิดถึงอ้อมกอดเก่าๆ ทุกที | Songtopia Livehouse | จิรายุทธ ผโลประการ แบกไม่ไหว

Live บุษบาห่มผ้า | อบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์

จ.หนองคาย เตรียมเปิดประเทศทางด่านสะพานไทยลาวเสนอแบบวันเดียวเที่ยวกลับ


จ.หนองคาย เตรียมเปิดประเทศทางด่านสะพานไทยลาวเสนอแบบวันเดียวเที่ยวกลับ
หนองคาย เสนอรูปแบบเปิดประเทศแบบวันเดียวเที่ยวกลับ one day go กระตุ้นเศรษฐกิจ รับต่างชาติเข้าประเทศไม่ต้องอยู่ยาว เอกชนขานรับพร้อมเต็มที่ ไม่ห่วงติดเชื้อโควิดฉีดวัคซีนครบแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ประชุมร่วมกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศทางบกที่จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เห็นชอบให้อนุญาตผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยทางบกโดยไม่กักตัว โดยให้เริ่มดำเนินการในลักษณะนำร่องที่จุดผ่านแดนถาวร ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 จ.หนองคาย ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินการดังกล่าว ทางกรมการกงสุล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค จึงได้หารือร่วมกับจังหวัดหนองคายในการพิจารณาอนุญาตผู้เดินทางจาก สปป.ลาว เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการอนุญาตดังกล่าว ซึ่งตอนนี้เป็นการอนุญาตทางเดียวของไทย ต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปนำเสนอ ศบค.พิจารณา ก่อนจะนำไปเจรจาพูดคุยกับ สปป.ลาว ว่าจะมีความคิดเห็นตรงกันหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรบ้าง โดยจะยึดหลักการและมาตรการเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมามีการดำเนินการหนองคายแซนด์บ็อกซ์ไปแล้ว ผู้เดินทางจากประเทศไทยก็ได้เข้าประเทศไทยเข้าพำนักในแซนด์บ็อกซ์ 5 วัน วันที่ 16 ธ.ค.เน้นผลตรวจ ATK แต่เมื่อมีการพบเชื้อตัวใหม่ทาง ศบค.ขอพิจารณาอีกครั้งและติดตามอย่างใกล้ชิด โดย 1 ธ.ค.หนองคายเตรียมรับแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่จะเข้าประเทศมีระบบกักตัว AQ 5 วัน ฉีดวัคซีนไม่ครบกักตัว 10 วัน ได้ดำเนินการอยู่แล้ว
ซึ่งในการจะเปิดด่านนำร่องทางบกนั้น ทางจังหวัดหนองคายเสนอให้เป็นการดำเนินการแบบ one day go ใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ บอร์เดอร์ พาส เท่านั้น เป็นลักษณะการเดินทางไปกลับภายในวันเดียว และจะต้องเดินทางกลับประเทศภายในเวลาปิดด่านพรมแดน คือ 22.00 น. การใช้บอร์เดอร์พาสนี้จะทำให้ผู้เดินทางจาก สปป.ลาว เข้าหนองคายและไปได้ถึงตัวเมืองอุดรธานีเท่านั้น ส่วนคนไทยก็ไปได้เฉพาะตัวเมืองเวียงจันทน์ เน้นการท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อสินค้า ช็อปปิ้ง รับประทานอาหาร มาตรการตรวจโรคจะเน้นการตรวจ ATK ส่วนคนไทยที่ไปทำงานในลาว เมื่อเข้าประเทศมาแล้วเข้าระบบ AQ กักตัว 5 วัน วัคซีนไม่ครบกักตัว 10 วัน ในส่วนของ Test and go เข้ามาท่องเที่ยว ซื้อของ ที่ผ่านมา จ.หนองคาย ยังไม่มีชาวต่างชาติเข้ามา คนไทยข้ามไปเที่ยวลาว จะทำการตรวจ ATK ที่หน้าด่าน เมื่อเดินทางกลับไทยก็ต้องตรวจที่หน้าด่านไทยก่อนเข้าประเทศ
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า หนองคายพร้อมที่สุดในเรื่อง one day go ผู้ประกอบการฉีดวัคซีนครบ ประชาชนชาวหนองคายฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 50 ตอนนี้หนองคายมีผู้ติดเชื้อเลขตัวเดียวต่อวัน มียา มีเวชภัณฑ์ สถานที่รักษาเพียงพอ เน้นที่อำเภอเมืองคนฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ถ้ามาช็อปปิ้งแล้วกลับไม่น่าห่วง one day shopping เป็นพื้นที่ปิดที่จะเข้ามาในแต่ละวัน เป้าหมายมี อ.เมืองหนองคาย อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.สังคม ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางจังหวัดหนองคายได้มอบรางวัลการันตีวัคซีนสำหรับผู้ประกอบการ ส่วน Sha plus ยังไม่ผูกกับโรงพยาบาลแต่มีคู่สัญญากับโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองคาย,โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลโพนพิสัย มีจุดตรวจ ATK ที่ด่านตรวจหนองสองห้อง จะทำแอพหนองคายสบายดี / คนไทย one day go หลัง 24 ธ.ค.64 แค่ตรวจ ATK หน้าด่าน, ส่วนการตรวจ RTPCR ข้อจำกัดจากจำนวนเครื่องที่มี 2 เครื่อง ตรวจ 2 รอบ เวลา 12.00 น. และ 18.00 น. ตรวจรอบละ 90 คน เป็นของ รพ.หนองคาย และรพ.หนองคายวัฒนา หากมีเคสด่วนทำสามรอบ ประมาณ 180 คนต่อวัน ใช้เวลารอประมาณ 68 ชั่วโมง หากเกิน 200 คน ต้องส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.อุดรธานี ถ้าคนเข้ามามากแล้วการตรวจผลออกช้าจะเกิดความวุ่นวาย ต้องจัดการระบบตรวจก่อน โดยเสนอให้ผู้ที่มาแบบ one day go อาจต้องเป็นการตรวจ ATK ส่วนคนที่อยู่ระยะยาวอาจจะเป็นการตรวจ RTPCR ส่วนแผนการรองรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก ทางด่านควบคุมโรคจะตรวจซ้ำภายใน 30 นาที รูปแบบของการค้าชายแดนที่หนองคายนั้นเป็นแบบ มาวันเดียว ไม่ได้ค้างคืน หนองคายอยากได้มาแล้วกลับให้ทัน 4 ทุ่ม ก่อนสะพานปิด อยากผลักดันแบบนี้ จากการพูดคุยกับภาคเอกชน หอการค้า ผู้ประกอบการ เข้าใจและเห็นด้วยแบบนี้ ถ้าไม่กินดื่มปาร์ตี้ในพื้นที่ก็ไม่น่าห่วง โอกาสติดเชื้อมีน้อย คนหนองคายตื่นตัวรับวัคซีนกันมาก เพราะอยากให้มีการเปิดด่าน.

READ  ทำเครื่องกดเจลอัตโนมัติ ในงบหลักร้อย (แบบไม่เขียนโค้ด) ทำตามได้แน่นอน! | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โครงงาน
READ  แวะชม เพียงดินฟาร์ม (ฟาร์มควายเงินล้าน) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | การ เลี้ยง ควาย

จ.หนองคาย เตรียมเปิดประเทศทางด่านสะพานไทยลาวเสนอแบบวันเดียวเที่ยวกลับ

Live ดินดีด้วยจุลินทรีย์ ดินหอม | อบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0946492333, 0873597171, 025292212
Website : http://www.wisdomking.or.th
Facebook : http://www.facebook.com/WisdomKingMuseum
Instagram : WisdomKingMuseum
Line : @WisdomKingMuseum
Twitter : WisdomKingFan

Live ดินดีด้วยจุลินทรีย์ ดินหอม | อบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận