สื่อวิทีทัศน์ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ | ท่าผาลาเพียงไหล่

สื่อวิทีทัศน์ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สื่อวีดีทัศน์ ตามโครงการ \”การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ELearning\” เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ โดย นางมนัสกาญจน์ สุธรรมวิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ขอขอบคุณเพลง ลาวดวงเดือนจาก https://www.youtube.com/watch?v=NASbKH3mlfk
ขอขอบคุณภาพบางส่วน จาก คุณประกาศิต (วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่)

สื่อวิทีทัศน์ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์

คาราโอเกะ เพลง ลอยกระทง


คาราโอเกะเพลงลอยกระทง \r
ของ เริงลีลาศ สุนทราภรณ์ 3\r
www.ลอยกระทง.samashik.com

คาราโอเกะ เพลง ลอยกระทง

แขกเต้าเข้ารัง-ผาลาเพียงไหล่5/2


แขกเต้าเข้ารัง-ผาลาเพียงไหล่5/2

รำวงมาตรฐาน HD ภาพสวยเสียงดีดนตรีเพราะ ใช้ฝึกรำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีโฆษณาคั่น รำลึก๙๕ปีครูสุวรรณี


ระบำรำวง (รำวงมาตรฐาน)
ผู้แสดง นักศึกษาในภาควิชานาฏดุริยางค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แสดงเป็นครั้งแรกในงานนาฏศิลปไม่สิ้นสายใย ร้อยรวมใจสดุดี ครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์
ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาศฉลอง อายุ ๘๙ ปี คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ
รำวงมาตรฐาน มีวิวัฒนาการมาจาก “รำโทน” ในอดีต เป็นการร้องรำของชาวบ้านชาย – หญิง รำกันเป็นคู่ ๆ รอบ ครกตำข้าว โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มุ่งเน้นความสนุกสนานไม่มีแบบแผน ต่อมาเมื่อปี 2487 สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงการละเล่นพื้นบ้านประจำชาติ จึงได้ให้กรมศิลปากรปรับปรุงท่ารำโทนใหม่ให้เป็นมาตรฐาน มีการแต่งเนื้อร้อง ทำนองจากแม่บท มากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเรียกว่า “รำวงมาตรฐาน” ประดิษฐ์ท่ารำโดย ครูลมุล ยมะคุปต์ , ครูมัลลี คงประภัศร์ และครูศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ ส่วนผู้คิดประดิษฐ์จังหวะเท้าของเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ คือ ครูจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสังคีตศิลป์ ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ปี 24852486
มีท่ารำที่กำหนดไว้เป็นแบบแผน คือ เพลงงามแสงเดือน ท่าสอดสร้อยมาลา​เพลงชาวไทย ท่าชักแป้งผัดหน้า​ เพลงรำมาซิมารำ ท่ารำส่าย เพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ท่าแขกเต้าเข้ารัง และผาลาเพียงไหล่ เพลงดอกไม้ของชาติ ท่ารำยั่ว เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าพรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงา และจันทร์ทรงกลดแปลง เพลงยอดชายใจหาญ หญิงท่าชะนีร่ายไม้ ชายท่าจ่อเพลิงกาฬ เพลงบูชานักรบ หญิงท่าขัดจางนาง และท่าล่อแก้ว ชายท่าจันทร์ทรงกลดต่ำ และท่าขอแก้ว
รำวงมาตรฐานนิยมเล่นในงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆ แทนการเต้นรำ แบบตะวันตก สำหรับเครื่องแต่งกาย ใช้ได้ทั้งชุดไทย และสากลนิยม
รำวงมาตรฐาน เป็นการรำที่ได้รับความนิยมสืบมาจนปัจจุบัน มักนิยมใช้หลังจากจบงานบันเทิงต่างๆ เพื่อเชิญชวนผู้ร่วมงานออกมารำวงร่วมกันเป็นการออกกำลัง แสดงความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในการออกมารำวง เพื่อความสนุกสนาน
การแสดงชุดนี้ คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (นาฏศิลป์ละครรำ) ปี ๒๕๓๓ เป็นผู้ให้แนวคิดและแรงบันดาลใจ ในขณะที่ท่านเป็นอาจารย์พิเศษในคณะนาฏดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยการนำเอาท่ารำและทำนองเพลง ในชุดรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลงของกรมศิลปากร มาปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ได้ปรึกษานายสมาน น้อยนิตย์ อาจารย์พิเศษทางดนตรีไทย ลดเพลงจาก ๑๐ เพลงให้เหลือเพียง ๗ เพลง ที่มีลีลาของเพลงต่อเนื่องกัน คือเพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย รำซิมารำ ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม บูชานักรบ บรรเลงและขับร้องติดต่อกัน
รูปแบบของการแสดงชุดนี้ยังคงใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิง แต่งกายในสมัยนิยม เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะ รวมถึงความสอดคล้อง กลมกลืน ในเรื่องของการแปลแถว ที่หลายหลากรูปแบบ แต่ยังคงท่ารำตลอดจนคำร้องทำนองเพลงของเดิมไว้ เรียกการแสดงที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ว่า \”ระบำรำวง\” มอบการแสดงชุดนี้ไว้ให้แก่นักศึกษาคณะดุริยางค์ศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด ได้นำมาลงเผยแพร่เพื่อเป็นการรำลึกถึง คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ที่ท่านได้จากพวกเราไปแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ สิริรวมอายุท่าย ๙๕ ปี
ที่ปรึกษา ดร.สมาน น้อยนิตย์
อำนวยการผลิต นายปรีชา ธรรมพิภพ
ตัวอย่างรำวงมาตรฐานแบบต่างๆ ที่น่าชม โดยดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
๑.https://youtu.be/e4EzAPGhSEY
๒.https://youtu.be/qJeejHNthxI
๓.https://youtu.be/SBzEpCjQlo
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โปรดเป็นกำลังใจให้กับเรา ด้วยการช่วยกดติดตาม กดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ ของเรา
https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1
Siammelodies

READ  ลายเพลงบูชาพญาอนันตนาคราช -【By ต้นรัก ศิลป์เศียรเกล้า】E-SAN MUSIC OF THAILAND | เพลง พญานาค
READ  นั่นไง.. ตะนาวศรี พม่า พูดไทยสิงขรสำเนียงใต้ ไปดูเอา MYANMAR | ด่านสิงขร ประจวบ

รำวงมาตรฐาน HD ภาพสวยเสียงดีดนตรีเพราะ ใช้ฝึกรำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีโฆษณาคั่น รำลึก๙๕ปีครูสุวรรณี

READ  จูบสุดท้าย - The Mousses [Official MV] HD | แสงทองการไฟฟ้า

รำวงมาตรฐาน ฉบับกรมศิลปากร (10 เพลงต่อเนื่อง)โดยนศ.บัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ.โรงละครแห่งชาติ


รำวงมาตรฐาน ฉบับกรมศิลปากร
ควบคุม ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์ฤดีชนก คชเสนีย์
ที่ปรึกษา อ.สุวรรณี ชลานุเคราะห์
1)เพลงงามแสงเดือน ท่าสอดสร้อยมาลา : ท่าสอดสร้อยมาลา
2) เพลงชาวไทย ท่าชักแป้งผัดหน้า : ท่าชักแป้งผัดหน้า
3)เพลงรำมาซิมารำ ท่ารำส่าย : ท่ารำส่าย
4)เพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง : ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
5)เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ท่าแขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพียงไหล่ : ท่าแขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพียงไหล่
6)เพลงดอกไม้ของชาติ ท่ารำยั่ว : ท่ารำยั่ว
7)เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าพรหมสี่หน้าและท่ายูงฟ้อนหาง : ท่าพรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง
8)เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงา : ท่าจันทร์ทรงกลดแปลง
9)เพลงยอดชายใจหาญ ท่าจ่อเพลิงกาฬ : ท่าชะนีร่ายไม้
10)เพลงบูชานักรบ ท่าจันทร์ทรงกลด และท่าขอแก้ว : ท่าขัดจางนาง และท่าล่อแก้ว
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โปรดเป็นกำลังใจให้กับเรา เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ
https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1

รำวงมาตรฐาน ฉบับกรมศิลปากร (10 เพลงต่อเนื่อง)โดยนศ.บัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ.โรงละครแห่งชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận