เจาะลึกความเข้าใจในการประเมินผลการฝึกอบรม : Training Evaluation | การ ประเมิน ผล การ ฝึก อบรม

เจาะลึกความเข้าใจในการประเมินผลการฝึกอบรม : Training Evaluation


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการฝึกอบรม : Training Evaluation
โดย ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรที่ปรึกษาด้าน HRD \u0026 OD
ติดต่อ โทร 0917527312
Line ID: amvat2
Facebook : ดร.อำนาจ วัดจินดา

READ  สอนศาสตร์ : ม.ปลาย : คณิตศาสตร์ : ทฤษฎีจำนวน | ทฤษฎีจํานวน

เจาะลึกความเข้าใจในการประเมินผลการฝึกอบรม : Training Evaluation

ศูนย์ประเมินผล สศก. สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การประเมินผลโครงการ” แก่ ธ.ก.ส.


ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การประเมินผลโครงการ” แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลโครงการ” โดยเชิญบุคลากรจากศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมของ ธ.ก.ส. ได้แก่ นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการประเมินผล และนายสุวิทย์ ศิริโท ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยด้านการประเมินผลโครงการ รวมทั้งหลักการประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัยประเมินผลเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
ทั้งนี้ การอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการประเมินผลโครงการ และการฝึกปฏิบัติในการกำหนดประเด็นตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล และการใช้เทคนิค สถิติในการประเมินผลโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป

READ  QUIKSILVER History มารู้จักแบรนด์ที่ทำให้ Boardshort มีมาตรฐาน แพร่หลาย และดียิ่งขึ้นในทุกวันนี้ | แพร่หลาย

ศูนย์ประเมินผล สศก. สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การประเมินผลโครงการ” แก่ ธ.ก.ส.

Ep8 9 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา+ลักษณะงานฯ


READ  รูปกรุงเทพฯ เก่า ช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2520 | บ้านสมัยรัชกาลที่ 6

ติดตามได้ที่
https://www.facebook.com/thaiphattana

Ep8 9 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา+ลักษณะงานฯ

EP1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร


EP1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร

เจาะลึกการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม : Training Needs Analysis


การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม : Training Needs Analysis
โดย ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรที่ปรึกษาด้าน HRD \u0026 OD
ติดต่อ โทร 0917527312
Line ID: amvat2
Facebook : ดร.อำนาจ วัดจินดา

เจาะลึกการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม : Training Needs Analysis

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận