เห็นแล้วอึ้ง : คลังสินค้ายักษ์ | การจัดเก็บสินค้าแบบ fifo

เห็นแล้วอึ้ง : คลังสินค้ายักษ์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันนี้จะพาไปดูคลังเก็บสินของห้างค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีสินค้าหมุนเวียนวันละถึง 3 แสนลัง เงินหมุนเวียนเข้าออกวันละกว่า 120 ล้านบาท
☺ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | โมเดิร์นไนน์ทีวี) Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) สำนักข่าวไทย ไปที่ ► เพิ่มเพื่อน ► พิมพ์ @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
ชมข่าวย้อนหลัง ► https://www.tnamcot.com/programs

เห็นแล้วอึ้ง : คลังสินค้ายักษ์

Radio Shuttle racking, Smart \u0026 Intelligent Storage Solutions


Jay Storage Radio Shuttle Racking Pallet are a semiautomatic or fully automatic storage solutions for handling goods inside channels similar to DriveIn systems. The Pallet shuttle system removes the need for forklift trucks to enter the loading bays and hence offers a cost effective \u0026 time saving solution.
This is a HighDensity Pallet Storage System, making it easier to load and unload goods thanks to an electric carriage called pallet shuttle. The system uses shuttles to move independently within the rack itself, meaning forklifts don’t need to reach inside the storage lanes.
The operator performs all the procedures for storing and extracting pallets simply by using a remote control. Jay Storage will provide you with the best quality of Radio Shuttle Pallet Racking, Satellite Racking and Channel Storage Systems. Contact us now for more details.
www. jaystoragesolutions.com. or email at sales@jaystoragesolutions.com or call us at +919112288155

READ  Our Planet | One Planet | FULL EPISODE | Netflix | state of the art คือ

Radio Shuttle racking, Smart \u0026 Intelligent Storage Solutions

กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984)


โครงการพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Special Project in Logistics Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธีมที่ศึกษาคือ Warehouse กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 1. อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2. อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์(อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) และ 3. อาจารย์สุริยะ ปั้นทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา) จัดทำโดยนักศึกษารหัส 56 ดังนี้ 1. นางสาวปฏิญญา ฉ่ำปรีชา รหัส 56127321008
2.นายเกียรติศักดิ์ จรกา รหัส 56127321061
3. นายสุรภาพ ปัญญาอิ่นแก้ว รหัส 56127321071
4. นายปรมินทร์ ขวัญอ่อน รหัส 56127321078
5. นายดิลวิล บรรลือเสนาะ 56127321092

READ  Group 7 | KU Club | Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus | kasetsart university bangkhen campus

กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984)

เคล็ดลับใช้ ABC แก้หยิบช้า ง่ายๆ


เคล็ดลับใช้ ABC แก้หยิบช้า ง่ายๆ
คลิปวันนี้เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาไปฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ทำโครงงานประกวด และได้รับรางวัลระดับประเทศ ของคุณ พีรพงศ์ วงศ์อัศวนฤมล ซึ่งไปฝึกงานในคลังสินค้าของกิจการจำหน่ายเครื่องเขียนขนาดใหญ่ มีระบบงานดี ไฮเทค โครงงานเรื่อง ลดเวลาในการหยิบสินค้า ซึ่งแก้ 3ปัญหาใหญ่และปัญหาย่อย ในวันนี้จะเสนอเพียง 1ปัญหา คือ
เก็บสินค้าไว้ชั้นบนทำให้หยิบยาก โดยเฉพาะสินค้าที่จ่ายบ่อย

ในการทำโครงงานจะมีขั้นตอนเหมือนการพัฒนาปรับปรุงงานในบริษัท
ผังก้างปลา ได้ทำ List ปัญหา ที่จะปรับปรุง การเบิกสินค้าใช้เวลานาน สถานที่มาฝึกงาน วางระบบดีมาก การทำงานมีประสิทธิภาพมาก จึงตัดสินใจที่ปรับปรุงปรุงทุกปัญหา ถ้าปรับปรุงเพียงปัญหาเดียว เกรงว่า จะไม่พอ จะลดเวลาได้น้อย ในวันนี้จะนำตัวอย่างมาเพียง 1ปัญหา เก็บสินค้าไว้ชั้นบนทำให้หยิบยาก แถมด้วยปัญหาย่อยอื่นๆ
การสำรวจและศึกษาปัญหา ได้ลงหน้างาน พบปัญหาดังนี้
พนักงานปีนหยิบสินค้าบ่อย ปีนไม่สูงมาก แต่ต้องระวังสินค้าเสียหาย ตอนเย็นเริ่มเหนื่อย ก็มีหงุดหงิดบ้าง ดูหน้างานได้ในคลิป
การแก้ปัญหา
ใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) เป็นการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังเป็นกลุ่ม ตามมูลค่าของสินค้าที่หมุนเวียนในรอบปี ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามลาดับความสำคัญ ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของสินค้า เพื่อกำหนดนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มได้ ช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย สินค้าที่มีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด ช่วยให้การควบคุมและตัดสินใจได้ถูกต้อง

ABC Analysis ในการแก้ปัญหา ในที่นี้จะใช้ยอดขายมาแบ่งกลุ่มสินค้า แต่บางครั้งสินค้าขายดีแต่มูลค่าต่ำ เวลาคำนวณไปอยู่กลุ่มC อาจจะดัดแปลงตามหน้างาน อาจจะใช้ปริมาณชิ้นการขายมาคำนวณได้ตามความเหมาะสม
ในการใช้ ABC Analysis แก้ปัญหา
List รายการสินค้าประเภท A เป็นสินค้าขายดี 30 อันดับแรก จากการจัดเก็บของ Shelves และ Rack แล้วเลือกที่อยู่ ในที่นี้เลือกเก็บสินค้ากลุ่ม A ไว้ชั้นล่างที่หยิบง่าย ให้อยู่ชั้นล่าง
กิจการนี้ใช้การจัดเก็บแบบสุ่ม
การจัดเก็บแบบสุ่ม (Random Storage) เป็นวิธีการจัดเก็บสินค้า ณ ตําแหน่งที่ว่างใดก็ได้ในคลังสินค้าโดยไม่เจาะจงพื้นที่จัดเก็บ
• ข้อดีของการจัดเก็บแบบสุ่ม คือเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้าซึ่ง ไม่มีการกำหนดพื้นที่ให้สินค้าเป็นการเฉพาะ ทำให้สามารถวางสินค้าได้ทุกตำแหน่งที่ว่าง
• ข้อเสีย คือทําให้เสียเวลาในการหยิบสินค้า เนื่องจากสินค้าที่เบิกบ่อย อาจถูกจัดเก็บในตําแหน่งที่อยู่ไกลจากทางออก หรือเก็บไว้ในที่สูง
กิจการมีการจัดเก็บแบบสุ่ม แต่จะมีการ Fix location ให้กับสินค้าประเภท A บนshelf and rack อย่างละ 30รายการ ที่เป็นสินค้าขายดี
นอกจากนี้ยังปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ หยิบสินค้าช้า
• มีสินค้ากองเต็มทางเดิน
เมื่อขอเบิกสินค้าออกจากระบบ locationจะว่าง
พนักงานจัดเก็บเห็น locationว่าง จะkey เอาสินค้าเข้าเก็บใน locationว่างนั้น
พนักงานหยิบสินค้าทำงานช้า ยังไม่มาหยิบสินค้าที่เบิกออกจากชั้น
พนักงานจัดเก็บ มาถึง locationที่จะเก็บ ชั้นยังเต็มอยู่ ทำให้นำสินค้าเข้าเก็บไม่ได้ ต้องวางรอกองหน้าชั้นวาง
รอให้พนักงานหยิบสินค้าออกจากชั้นก่อน
เมื่อ locationที่จะจัดเก็บว่าง ก็ทำการจัดเก็บ
ผลการปรับปรุง
• ย้ายสินค้าขายดีที่สูง ลงมาข้างล่าง และ fix location ทำให้หยิบสินค้าเร็วขึ้น
• เคลียร์ สินค้าที่ที่เกะกะตามทางเดิน จากการแก้ปัญหาหลายปัญหาพร้อมกัน ทำให้ปัญหานี้หมดไป เพราะพนักงานหยิบสินค้าออกจากชั้นเร็ว ทำให้ชั้นวางเร็ว
• ปรับปรุงกล่องเก็บสินค้า โดยเจาะรู ทำให้หยิบง่ายขึ้น
ในการปรับปรุงได้ทำหลายปัญหา ทำให้ผลงานออกมาดีมาก …………
สามารถ ลดเวลาหยิบสินค้าต่อ 1รายการ ลดลง 43 วินาที =28%
มีข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ก็เขียนคอมเมนส์มาได้เลยคะ
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
LOGISTICS EASY 
โลจิสติกส์ง่ายๆ สไตล์ ประภาวี 
🔴 ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆ กดติดตามได้เลย
https://www.youtube.com/channel/UCzwvYrrZr60LBg4TvAuMKg?view_as=subscriber?sub_confirmation=1
🔴 ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับวีดีโอ
Facebook – https://bit.ly/2nSBX8M
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
ขอบคุณรูปภาพจาก kisspng, พีรพงศ์ วงศ์อัศวนฤมล

READ  สรุปข่าวภาษาอังกฤษตรงประเด็น | ประเด็น ภาษา อังกฤษ

เคล็ดลับใช้ ABC แก้หยิบช้า ง่ายๆ

AS/RS Rack Sorter ใช้พื้นที่จัดเก็บแค่เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบ Rack ธรรมดา


AS/RS Rack Sorter สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแค่เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบ Rack ธรรมดา และใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ที่มีอยู่แล้วได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน
สามารถติดตามข่าวสาร หรือช่องทางการติดเราได้ที่
Website: https://www.toyotamaterialhandling.co.th/th
Facebook: https://www.facebook.com/toyotamhthailand/
LINE official: @toyotamhthailand

AS/RS Rack Sorter ใช้พื้นที่จัดเก็บแค่เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบ Rack ธรรมดา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận