โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | ปัญหา คุณธรรม จริยธรรม ของ นักเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาส 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชไทย
โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

\”รฎาวัญ\” ขึ้นเหนือประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ)​ ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่


(มีคลิป)​
\”รฎาวัญ\” ขึ้นเหนือประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ)​ แกนนำ 4 อำเภอ \”สันทราย ​แม่ออน ดอยสะเก็ด ​สันกำแพง\” เข้าร่วมฟังแน่น ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. ​ 12.00 น. ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเสมอภาค จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ)​ แกนนำ 4 อำเภอ \”สันทราย ​แม่ออน ดอยสะเก็ด ​สันกำแพง\” พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารพรรคฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

READ  พูดโน้มน้าวใจให้ได้ผลแบบคนฉลาด | EP107 | ข้อสอบการพูดโน้มน้าวใจ

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ เผยว่า การจัดตั้งพรรคเสมอภาค เป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปสู่การเมืองในมิติใหม่ ที่ประชาชนธรรมดา รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ให้เป็นพรรคของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะเป็นผู้อุปถัมภ์พรรคให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ตามสโลแกนของพรรคเสมอภาค \”เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม\” เสมอภาค พรรคของเรา

“พรรคเสมอภาค” ทางเลือกใหม่ สำหรับประชาชนที่ไม่ชอบความขัดแย้ง ไม่ชอบความอยุติธรรม ไม่ชอบการเลือกปฏิบัติ ไม่ชอบการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุกจนกระจายประชาชนที่อยากให้เศรษฐกิจฟื้น อยากให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนหนี้สินล้นพ้นตัว อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีมีเงินใช้จากการประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี \”พรรคเสมอภาค\” พร้อมรับมอบอำนาจหน้าที่จากประชาชนไปบริหารประเทศให้ฟื้นกลับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถยืนอยู่ในระดับแถวหน้าในอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง
นางรฎาวัญ กล่าวอีกว่า ดิฉันจึงขอเชิญชวนประชาชน ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมสร้างการเมืองแนวใหม่ ที่มุ่งทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มี \”ความเสมอภาค\” ในทุกด้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชน ร่วมคิดนโยบายดีๆ และมีส่วนร่วมสร้างนักการเมืองที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริตไปทำหน้าที่ในรัฐสภาไปบริหารประเทศ วันนี้ประชาชนที่รักประเทศชาติ ต้องมาร่วมมือกับ \”พรรคเสมอภาค\” เปลี่ยนการเมืองให้ขาวสะอาด ปราศจากการซื้อสิทธิ์ ​ ขายเสียง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น โดยพรรคเสมอภาค มีโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่ประชาชนและสมาชิกพรรคในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทั่วประเทศ

READ  อันตรายจากสารหนู | สารหนู คือ

\”พรรคเสมอภาค\” มีนโยบายสำคัญหลายเรื่อง เช่น การพึ่งตนเองพัฒนาตนเองให้อยู่รอดได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยมีนโยบายฟื้นเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เรามีแนวทางที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศไทย มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินใช้หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลในปัจจุบันนี้ได้โดยใช้เวลาไม่นาน มีแนวทางส่งเสริมศักยภาพของนักธุรกิจนักลงทุน ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี มุ่งเน้นนโยบายที่จะตั้ง \”กระทรวงสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย\” ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ที่สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทยอย่างมหาศาล \”สมุนไพรไทย\” จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยารักษาโรค อาหารปลอดภัย อาหารเป็นยาและเวชสำอางค์รายใหญ่ของโลก ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะเป็นศูนย์กลางบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ Wellness Center ของชาวโลก ด้วยประสิทธิภาพของการแพทย์แผนไทยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนตะวันตก
นโยบายทางด้านคมนาคมขนส่งของ \”พรรคเสมอภาค\” ว่าจะสนับสนุนการพัฒนาคลองไทยให้เป็นศูนย์กลางพาณิชย์นาวีแห่งใหม่ของโลก ซึ่งหลายองค์กรได้ศึกษาความเป็นไปได้พอสมควรแล้วสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งจะเกิดธุรกิจการลงทุน การค้าขาย ธุรกิจบริการเชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง จะช่วยแก้ไขปัญหาการตกงานว่างงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถยกระดับรายได้ของประเทศให้มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายด้านสังคม และการเมืองการปกครอง พรรคเสมอภาค มีเป้าหมายจะพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นสังคมอุดมธรรม สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งความดีงาม วัดคุณค่าของคนด้วยความดีมีคุณธรรมจริยธรรม ละอายเกรงกลัวต่อการทำความชั่ว และเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยเมตตาธรรม ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิของประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน บุรุษ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาค เราจะปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นการกระจายอำนาจการปกครองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองได้ตามกฎหมาย จะให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตนขอยืนยันว่า ตนเป็นนายทุนให้ตนเอง ไม่มีนายทุนใหญ่หรือใครอยู่เบื้องหลัง และทุกคนที่เป็นสมาชิก เป็นนายทุนพรรค เพราะการเมืองวันนี้หากไม่หันหน้าจับมือกันจะไม่เหลืออะไรเลย ขอย้ำว่า \”พรรคเสมอภาค\” (เป็นพรรคที่ต้องเลือก ไม่ใช่พรรคทางเลือก)​ นางรฎาวัญกล่าวเสริมตอนท้าย.
ทรง​วุฒิ​ ทับ​ทอง​

READ  การนำเสนอโครงงานคุณธรรม (ปฐมวัย) เรื่อง รักสร้างวินัย ปฐมวัยตัวจิ๋ว | โครงการ อนุบาล

\

คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู


โดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ …ขอบคุณมาก ครับ \”ผอ.หนุ่ม ครับ\”
ผ่าน True Wallet 0918284716
ผ่าน พร้อมเพย์ 0918284716

คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู

เพลง คุณธรรมประจำใจ


เพลงประกอบสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 เทอม 1

เพลง คุณธรรมประจำใจ

คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของครู


โดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ …ขอบคุณมาก ครับ \”ผอ.หนุ่ม ครับ\”
ผ่าน True Wallet 0918284716
ผ่าน พร้อมเพย์ 0918284716

คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของครู

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận