ในดวงใจนิรันดร์ – สำนักการสังคีต กรมศิลปากร | สํานักงานสังคีต กรมศิลปากร

ในดวงใจนิรันดร์ – สำนักการสังคีต กรมศิลปากร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ในดวงใจนิรันดร์ ~ Still on my mind
บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๗ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร
เรียบเรียงเสียงประสาน : นาวี คชเสนี
ซอด้วง : เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
เปียโน : พศธร เสถียรนิธิ
จัดทำ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ในดวงใจนิรันดร์ - สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

โหมโรงเย็นโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร


เนื่องในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร บรรเลงถวายตามราชประเพณี เครดิต:https://web.facebook.com/thapanut.thamtheing.7/videos/357269635572745

โหมโรงเย็นโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ระบำ ชวา : Javanese Dance | Full HD โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ.โรงละครแห่งชาติ


การแสดง ระบำชวา
Javanese Dance
จากบันทึกการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี
เนื่องในงาน “ 60 ปีที่จดจำ ร้อง ระบำ รำ เต้น โดดเด่นพระเอกปกรณ์ พรพิสุทธิ์”
ณ โรงละครแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

Siammelodies

ระบำ ชวา : Javanese Dance | Full HD โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ.โรงละครแห่งชาติ

ศิลปินกรมศิลปากร EP.3 เพลงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


เพลงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
Royal Court Music to accompany the annual Royal Ploughing Ceremony, Thailand
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมเกษตรกรรมไทยซึ่งถือเป็นมงคลฤกษ์ต่อการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวเพื่อพยากรณ์ผลการเก็บเกี่ยวและเพื่อเป็นการบำรุงขวัญแก่เกษตรกร ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์และพุทธนี้ได้รับการปลูกฝังมาช้านานในสยามประเทศ ดังนั้นเพลงปี่พาทย์ประกอบพระราชพิธีจึงมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรม รายชื่อเพลงถูกเรียบเรียงไว้อย่างดีเพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนของพิธีและเพื่อเสริมความสำคัญของการประกอบพิธีกรรม

พิธีไถประจำปีมักจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินยังพิธี พระภิกษุสงฆ์จะถูกนิมนต์ให้สวดมนต์และพระยาแรกนาที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นผู้นำการไถแรกนาประกอบพิธี
แต่เดิมมีเพลงประกอบพระราชพิธี 3 เพลงคือ
1) ”เพลงช้า” เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธี
2)“ สาธุการ” เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย
3) “ กราวรำ” เป็นการปิดท้ายเป็นอันเสร็จพิธี
โดยขณะที่พระยาแรกนาทำการไถแรกนาในมงคลพิธีนั้นไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบแต่อย่างใด ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่พระราชครูวามเทพมุนีให้แจ้งครูมนตรี ตราโมทให้เรียบเรียงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพระราชพิธีขณะพระยาแรกนาทำการแรกนาในมงคลพิธีเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศพิธีที่เงียบและกินเวลานาน ครูมนตรีจึงได้บรรจุเพลงสำหรับประกอบขณะทำการแรกนาไว้ดังนี้
1) พระยาแรกนาอธิษฐานเลือกผ้านุ่ง ให้บรรเลงเพลงสาธุการ
2) เมื่อเริ่มประกอบพิธีไถรี 3 รอบแรกให้บรรเลงเพลงเชิดฉาน
3) เมื่อเริ่มประกอบพิธีไถดะอีก 3 รอบให้บรรเลงโคมเวียน
4) เมื่อเริ่มประกอบพิธีไถกลบครั้งสุดท้าย 3 รอบ ให้บรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ จนเสร็จพิธี
The Royal Ploughing Ceremony is one of important traditions in agricultural society which marks an auspicious beginning of the new rice planting season in order to forecast the future rice harvest, and to boost the spirit of farmer. This sacred HinduBuddhist belief has been long practiced in Thailand and Piphat music plays important role in the rite. Song list is well arranged to describe the sequence of Royal Ploughing Ceremony, and to reinforce the importance of performing ritual.
The annual Ploughing Ceremony usually takes place every year in early May. His Majesty the King and royal family will present at the ceremony. A group of monks will be invited to pray and the appointed Ploughing Lord will perform the holy rite.
In the past there were only three selected ceremonial songs,
1) \”Phleng Cha\” (a series of slowmediumfast songs) when the King \u0026 Royal Family proceed to the pavilion of ceremony.
2) “Sathukarn” for the invitation to a triple gems and gods, then
3) “Krao Ram” for a farewell to the ceremony.
However during the Ploughing ceremony was so silent since there was no any related accompaniment song. Therefore His Majesty the King Bhumipol has then commanded the Royal Brahman astrologer Phrakru Wamdevamuni to seek advise from the great Thai composer and National Artist Kru Montri Tramote to compile a set of songs to accompany the Ploughing ceremony which later became a principle of the Piphat performance.
In term of sequential music there are 4 parts as followed:
1) A speculation of garments; to forecast the amount of rainfall. “Sathukarn: song is a choice of performance.
2) Three circles of roughly plowing. Song “Cherd charn”
3) Three circles of regular furrows. Song “Kom wien”
4) The last three circles of plough up and over. Song “Plook ton mai”

See also  Chỉ mỗi Note 9 mới làm được Điều Này!! | samsung note 9 chụp ảnh | Kho hình ảnh đẹp miễn phí dành cho bạn
See also  สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต (ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 บทที่ 2) | อะไมโลส อะไมโลเพกติน

วงปี่พาทย์ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
นักดนตรี
Musicians
ปี่ใน
Pi nai
วรวรรณ วรฉัตร
Worawan Worachat
ระนาดเอก
Ranad ek
ทวีศักดิ์ อัครวงษ์
Thaweesak Akarawong
ระนาดทุ้ม
Ranad thum
ศุภชัย สิงห์เถื่อน
Supachai Singthuean
ฆ้องวงใหญ่
Gong wong yai
กิติศักดิ์ เขาสถิตย์
Kitisak Khaosathit
ฆ้องวงเล็ก
Gong wong lek
โสรัฐ ม่วงท้วม
Sorat Moungthoum
ตะโพน
Tapone
เมธา จันทร์แก้ว
Maytha Chankaew
กลองทัด
Glawng tad
รณภัทร
ฉิ่ง
Ching
วาคภัฏ ศรีวรพจน์
Vagabhat srivorapot
อำนวยการบรรเลง
General Director
ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
Lasit Isarangkura
สุริยะ ชิตท้วม
Suriya Chidthoum
ควบคุมการบรรเลง
Music Director
ไชยยะ ทางมีศรี
Chaiya Thangmisri
บันทึกวิดีโอ
Video Recording
พงค์พันธ์ เพชรทอง
Phongphan Phettong
มารุต มากเจริญ
Marut Makjalearn
บันทึกเสียง
Sound Recording
นพดล ป้อมเพชร
Nopphadon Phomphet
ผู้ผลิตรายการ
เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
พงค์พันธ์ เพชรทอง
Producer
Lerkiat Mahavinijchaimontri
Phongphan Phettong

See also  ดนตรี ม.3 หลักการประพันธ์เพลง | หลักการ ประพันธ์ เพลง

ศิลปินกรมศิลปากร EP.3 เพลงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

“วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา” จัดโดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับ ม.รามคำแหง


“กรมศิลปากร จัดงานยิ่งใหญ่เผยแพร่ในสถาบันการศึกษา : วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา พร้อมให้ชาวรามคำแหงชื่นชมอลังการศิลป์ของแผ่นดิน”
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชมการสาธิต และการแสดงโขน ละคร ชุดใหญ่จากกรมศิลปากร เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ปีที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๙ พรั่งพร้อมด้วยศิลปินชั้นนำจากกรมศิลปากรทั้งด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ชมการแสดงรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งการสาธิตการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ชุด “ระบำ รำ เต้น” ได้แก่ ระบำสี่ภาค พระลอตามไก่ อาวุธไทย และโขน ชุด ยกรบ นำบรรยายสาธิตโดยอาจารย์ ดร.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต พร้อมทั้งเลือกซื้อหนังสือคุณภาพจากกรมศิลปากร

“วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา” จัดโดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับ ม.รามคำแหง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Image

Leave a Comment