4 thoughts on “BẢN TIN COVID-19: Đà Nẵng: BẤT NGỜ vì F1 âm tính nhưng F2 dương tính | ANTC | Bộ Sưu Tập nội dung liên quan logo công ty xây dựng Đầy đủ”

  1. Ông này là cán bộ và đảng viên nữa.
    Không gương mẫu đi đầu làm sao giáo dục được quần chúng nhân dân.
    Phạt mức tối đa,50 triệu và 12 năm tù để răn đe kẻ khác.

    Reply
  2. Hãy chấp hành nghiêm mọi quy định về phòng chống đại dịch vì sức khỏe của bạn, gia đình và cộng đồng góp phần đẩy lùi Covid trên đất nước ta

    Reply

Leave a Comment