4 thoughts on “Công ty XÂY DỰNG – Phần 6: Tính Giá thành theo CÔNG TRÌNH | Học MISA Online | Danh Sách đề tài về logo công ty xây dựng đúng chuẩn”

  1. Bạn ơi vd như nhập kho mặt hàng A tháng 3/2019 mà khi xuất kho tháng 2/2019. Giá thành tính ngày 31/3/2019 thì trong có cho xuất k z

    Reply

Leave a Comment