EP.40 | อนุภาคนิวเคลียร์เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ | 22 May 2021 | ไตรลักษณ์

EP.40 | อนุภาคนิวเคลียร์เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ | 22 May 2021


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พระพุทธศาสนาสอนว่าสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาลนี้ล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ ไตรลักษณ์ ไม่มีอะไรยกเว้น ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของอนุภาคนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในกลศาสตร์ควอนตัมที่มีการเคลื่อนที่่ตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่นิ่งๆ มีการชนกัน รวมกัน แยกกัน เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกลไกเหล่านี้เกิดขึ้นเอง อัตโนมัติ มีใครสามารถควบคุมได้ อนุภาคนิวเคลียร์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอะตอม โมเลกุล จนเป็นร่างกายของมนุษย์ หรือสิ่งของต่างๆ ก็มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ตามที่พระพุทธเจ้าค้นพบทุกประการ เชิญฟังเลยครับ

ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บ้านเขาเมืองเรา จิตรเกษม อาจารย์หรั่ง ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ กลศาสตร์ควอนตัม พุทธศาสนา วิสาขบูชา ทุกข์ ควอนตัม ควาร์ก โปรตอน นิวตรอน
Enlightenment Nuclear Quantum physics Quantum Quarks proton neutron Bhuddism Bhudda

EP.40 | อนุภาคนิวเคลียร์เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ | 22 May 2021

คิริมานนทสูตร 2 [Girimananda Sutta]


Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLE5FA110C47AFEE92
อ่านเพิ่มเติม : ข้อความในพระไตรปิฎก \”อาพาธสูตร\”
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=24\u0026A=2597\u0026Z=2711
[๖๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมา
นนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์
อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้
โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา
๑๐ ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐
ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว
สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ

READ  การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน สอบครูผู้ชวย 63 | ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

Girimananda Sutta: To Girimananda
The Clinical and Hygienic Concerns of Lord Buddha
I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. And on that occasion Ven. Girimananda was diseased, in pain, severely ill. Then Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, \”Lord, Ven. Girimananda is diseased, in pain, severely ill. It would be good if the Blessed One would visit Ven. Girimananda, out of sympathy for him.\”
\”Ananda, if you go to the monk Girimananda and tell him ten perceptions, it’s possible that when he hears the ten perceptions his disease may be allayed. Which ten? The perception of inconstancy, the perception of notself, the perception of unattractiveness, the perception of drawbacks, the perception of abandoning, the perception of dispassion, the perception of cessation, the perception of distaste for every world, the perception of the undesirability of all fabrications, mindfulness of in\u0026out breathing.
read more : http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.060.than.html

READ  Numcha - Keep Cold (Official MV) | keel แปลว่า
READ  วัดวินเส่งตอว์ยะ WinSienTawYa (พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก) มะละแหม่ง @พม่า | วัดพระนอน

คิริมานนทสูตร 2 [Girimananda Sutta]

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯ปัญญาเห็นไตรลักษณ์cd68/600108


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดาวโหลดเสียง MP3 ที่
http://www.dhamma.com/download/cd68/600108

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯ปัญญาเห็นไตรลักษณ์cd68/600108

มีสติ รู้สภาวะในมุมของไตรลักษณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


รู้ทัน ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนั้น
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา
ถ้าเราเห็นมุมใดมุมหนึ่งใน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เรียกว่า เราเจริญปัญญา
หรือทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่
ฉะนั้น หน้าที่เราก็คือ
มีสติรู้สภาวะทั้งหลายไป
แล้วก็มองสภาวะนั้น
ในมุมของความเป็นไตรลักษณ์
บางส่วนของพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
วันที่ 30 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620330A ซีดีแผ่นที่ 81
รับชมพระธรรมเทศนาในวันดังกล่าวได้ที่
https://youtu.be/i9RYSVpZaIs
ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
http://line.me/ti/p/~@dhammadotcom
ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/
แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62

มีสติ รู้สภาวะในมุมของไตรลักษณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

พุทธวจน ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์ 12รอบ


มาจาก พุทธวจนหนังสือตามรอยธรรม ข้อ21
ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์ ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.
สาธยายธรรม โดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต วัดนาป่าพง

พุทธวจน ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์  12รอบ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận