4 thoughts on “[HTV7 – TRT1]Hình hiệu gameshow Rồng Vàng(2003 – 2007)(Full)(TRT1 logo) | Bộ Sưu Tập nội dung nói về logo vàng chi tiết”

Leave a Comment