Modals of Ability – can, could, be able to – Learn English Grammar | ตัวอย่าง credit note ภาษา อังกฤษ

Modals of Ability – can, could, be able to – Learn English Grammar


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Modals of ability. In this video you learn how to use the modals of ability: can, can’t, could, couldn’t and be able to as well as the verb manage. Learn when you use the modals and why. Learn the differences in meaning of the different modals. With example sentences and a test at the end to see how much you have learned.
Transcript
Hi, Today we are going to learn about modals of ability. Remember to turn the subtitles on so you can follow along. let’s get started.

The modals of ability are can, can’t could, couldn’t, and be able to. I will also talk briefly about manage which also refers to ability but is not a modal verb.
Let’s start with:
CAN and can’t
We use can and can’t to talk about someone’s skill or general abilities.

She can swim like a fish.
Or

They can’t sing very well, can they?

We use can to talk about the ability to do something at a given time in the present or future:
You can make a lot of money if you work hard. This is referring to the future but we use can.
or referring to the present
We can’t see anything.

Generally, we use can and can’t in spoken English rather than be able to as it is shorter and less formal.

Now let’s look at COULD

READ  มาดูวิธีทอผ้าพื้นเมือง|โฮมฮัก Channel | ตัวอย่างโครงการทอผ้าพื้นเมือง

We use could to talk about generally about a skill or ability in the past.
She could swim like a fish.
They couldn’t sing very well.

We use could have + past participle to say that someone had the ability/opportunity to do something, but did not do it:

I could have danced all night [but didn’t].

CAN AND COULD

We use can and could with the senses: see, hear, smell, feel and taste.
From the top of the hill, we could see for miles.
I can smell something burning.

Moving on to BE ABLE TO

Be able to is like can. But more formal.
We use it to talk about abilities. We often use it in places where it is not possible to use can. For example, it isn’t possible to use can after another modal verb:

I’m free this evening, I might be able to go to the party with you.

Was/ were able to when speaking about something someone succeeded in doing on one particular occasion.

Mum didn’t have any money on her but fortunately, she was able to pay by credit card.

TWITTER: https://twitter.com/oxford_now
FACEBOOK: https://www.facebook.com/oxfordenglishnow
WEBSITE: www.oxfordenglishnow.com

Here are some other related English lessons:

Videos:

Modals of Possibility : https://goo.gl/ce1ciK
Modals of Certainty : https://goo.gl/xvDvTG

PET Speaking Part 1 https://goo.gl/thWKCW
PET Speaking Part 2 https://goo.gl/Xbg9ME
PET Speaking Part 3 https://goo.gl/HLTmmZ

Say and Tell – what is the difference https://goo.gl/rbD7bH
Agreeing and Disagreeing https://goo.gl/oWRDTu
As and Like https://goo.gl/kxvEZb
Despite, in spite of, although, though and even though https://goo.gl/pUuemL
Kitchen Vocabulary https://goo.gl/f7yDWs

Comparatives: https://goo.gl/j7Wi4X
Superlatives: https://goo.gl/RWHxbJ
Adjective Order: https://goo.gl/s1nhpY
Common English Expressions: https://goo.gl/Ugs5oo

Present simple vs present continuous : https://goo.gl/ZvfG6p

Zero Conditional https://goo.gl/rBsUgs
First Conditional https://goo.gl/dvtbEq
Second Conditional https://goo.gl/rIaGve
Third Conditional https://goo.gl/ubL3oT

Playlists
Vocabulary https://goo.gl/nLcb6U
Conditionals https://goo.gl/wxiCIo
FCE https://goo.gl/WCmD1u

MUSIC:
Artist: Nicolai Heidlas
Title: Drive
modals of ability

Modals of Ability - can, could, be able to - Learn English Grammar

[Rerun] ลงทุนแมนพรีเซนต์ “Next New NORM for Future Business” Powered by Tencent Cloud


READ  ແມ່ນວນລະອໍ ( แม่นวลละออ ) SOPHANA Ft. MAN’R x BIGYAI แบกือ x GX2 [OFFICIAL MV] | แม่ นาง

พบกับ “Virtual Seminar ครั้งแรกของลงทุนแมน”
งานเสวนาที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่า อนาคตของ Lifestyle การใช้ชีวิต และ การจับจ่าย ของทุกคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่างไร และธุรกิจต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร ให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคต
ร่วมรับฟังมุมมอง
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ : Future of Consumer
คุณ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) : Future of Lifestyle
คุณ เหม็งสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ CEO KT Capital Venture : Future of Bank
คุณ Karen Choi Head of Business Development Tencent Thailand : Future of Cloud
ลงทุนแมน ลงทุนในความรู้
การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรกด”Subscribe”ลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website https://www.longtunman.com
Blockdit https://www.blockdit.com/longtunman
Facebook ​ https://www.facebook.com/longtunman
Twitter https://twitter.com/longtunman
Instagram https://www.instagram.com/longtunman/?hl=th
Line https://page.line.me/ayw2996y
YouTube https://www.youtube.com/longtunman
Spotify https://open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Soundcloud http://soundcloud.com/longtunman​
Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/th/podcast
Clubhouse @longtunman
ลงทุนแมน​ ห้องประชุมลงทุนแมน​ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง​ BREAKTHROUGH​ THEBRIEFCASE​ longtunman​ ลงทุนแมนORIGINALS​ ลงทุนเกิร์ลTALK​ ลงทุนเกิร์ล

[Rerun] ลงทุนแมนพรีเซนต์ “Next New NORM for Future Business” Powered by Tencent Cloud

What is an API and how does it work? (In plain English)


Discover what is an API and how you can use one to perform powerful integrations with other systems.
In this video, I’ll explain what an API is using simple terms with a practical example. You’ll also learn what an SDK is and how it can help with working with an API.
You’ll learn about API keys, API endpoints, protocols and much more!
🚨 SPECIAL CWC+ OFFER FOR YOUTUBE:
https://cwc.to/youtubeoffer
MY FREE ONLINE COURSE:
⚡ How to make an app in 14 days https://cwc.to/14days
CWC+ PROGRAM:
👩‍💻 All our courses in a learning path https://cwc.to/plus
WEEKLY UPDATES VIA EMAIL:
✉️ Every Saturday, receive an email digest of new content https://cwc.to/newsletter
CONNECT:
🌍 Website https://codewithchris.com
😺 GitHub https://github.com/codewithchris
📸 Instagram https://www.instagram.com/codewithchris/
🐦 Twitter https://twitter.com/codewithchris
ABOUT CODEWITHCHRIS:
Hi I’m Chris! I’m dedicated to teaching fundamentals about how to make an app. This is important if you’re trying to land an iOS job, be a freelancer, increase or start a business with an app idea. On this channel and my website, you’ll find a ton of free resources and tutorials to aid you on your journey to learn iOS development. Many people have learned to code and build apps on their own! https://cwc.to/reviews
API ApplicationProgrammingInterface CodeWithChris

READ  สัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งาน แม้ไม่มีประสบการณ์! | วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ

What is an API and how does it work? (In plain English)

English for Accountant ( Chapter 2 )


วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี บทที่ 2

English for Accountant ( Chapter 2 )

Everyday English for ESL 6 — Returning Goods


Download a free 10page PDF workbook for this lesson: https://bit.ly/3iKx5A1
Check out the free sample lesson on Udemy: http://bit.ly/3bdRwRN
COURSE DESCRIPTION
Do you already have a basic knowledge of English, but want to improve your ability to communicate in reallife situations? And do so in a fun, enjoyable way? Then Everyday English for ESL is just the course for you!
Each lesson begins with a fullyanimated dialogue, which presents the vocabulary, grammar, and expressions you need to know in order to communicate successfully in English in a wide range of everyday situations.
The situations include:
• ordering food in a fast food restaurant
• checkingin at the airport
• making an appointment on the phone
• returning goods to a shop
The dialogue is presented with and without speech bubbles, and is followed by:
• a listen and repeat activity to help you improve your pronunciation and intonation
• a listening comprehension passage related to the topic of the lesson
• a series of questions for you to answer about the lesson topic
All the audio material has been recorded by professional voice actors with British or American accents, and each lesson comes with a tenpage downloadable PDF, which contains:
• a full transcript of the lesson
• language notes, explaining key grammar and vocabulary points
• a word list
• a series of language exercises
• a crossword,
• a word search puzzle
Several of these activities can also be done online, and the extra resources include Quizlet flashcard sets featuring the vocabulary used in each lesson.
At the end of the course, there’s a Final Quiz, to test what you have learnt.

Everyday English for ESL 6 — Returning Goods

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Viết một bình luận