Story 3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก | การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

Story 3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

See also  Thuốc điều trị Parkinson [Dược lý 13/14] | trihexyphenidyl 2 mg

Story 3   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

การประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559


28 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้บริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพภาคประชาชน อสม.ระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ศึกษาวิจัยความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน ลดการเจ็บป่วย ดูแลคุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ที่ให้บริการ ควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพได้ตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

See also  Orthuros Fight Ben to | ben-tou
See also  ไกรทอง ตอน 3 | บทละครไกรทอง

การประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559

การควบคุมและป้องกันโรค (โควิด-19) | เตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข


เตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามขอบเขตเนื้อหาสอบการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

การควบคุมและป้องกันโรค (โควิด-19) | เตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Consumer Channel – วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย


Consumer Channel - วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค


กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment