14 thoughts on “Sử dụng lệnh lặp (repeat) trong LOGO để vẽ (5 hình thoi); (10 hình vuông); (10 hình tròn). | Tập Hợp nội dung về logo chữ thập chi tiết”

  1. Sử dụng lệnh lặp trong LOGO để vẽ (5 hình thoi); (10 hình vuông); (10 hình tròn). Các bạn có thể tham khảo và thực hiện lại các hình trên và có nhiều sáng tạo. Chúc các bạn xem video vui vẻ và like cho mình nhé.

    Reply

Leave a Comment