Trang chủ»Mia Tran
Tác giả:

Mia Tran

Full-time marketer, Designer, Copywriter, Mother of 2

 • Hướng dẫn thiết kế brochure chi tiết nhất [cập nhật 2019]

  Hướng dẫn thiết kế brochure chi tiết nhất [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  30/01/2019
  Toàn tập về brochure, tờ gấp: nguyên tắc thiết kế, cách làm, công cụ, các mẫu brochure đẹp. Phải đọc trước khi thiết kế brochure.
  Xem thêm →
 • Hướng dẫn thiết kế logo chi tiết [cập nhật 2019]

  Hướng dẫn thiết kế logo chi tiết [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  30/01/2019
  Xem thêm →
 • Hướng dẫn thiết kế profile - hồ sơ năng lực [cập nhật 2019]

  Hướng dẫn thiết kế profile - hồ sơ năng lực [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  01/02/2019
  Xem thêm →
 • Hướng dẫn thiết kế website

  Hướng dẫn thiết kế website

  Mia Tran
  01/02/2019
  Xem thêm →
 • Làm mờ cảnh xung quanh bằng Photoshop

  Làm mờ cảnh xung quanh bằng Photoshop

  Mia Tran
  31/12/2016
  Xem thêm →
hi@vietnambrand.com.vn
© 2019 vietnambrand.com.vn. All rights reserved. Made by Connected JSC