What is CIPP EVALUATION MODEL? What does CIPP EVALUATION MODEL mean? CIPP EVALUATION MODEL meaning | วิจัยประเมินผล cipp model

What is CIPP EVALUATION MODEL? What does CIPP EVALUATION MODEL mean? CIPP EVALUATION MODEL meaning


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

✪✪✪✪✪ http://www.theaudiopedia.com ✪✪✪✪✪
What is CIPP EVALUATION MODEL? What does CIPP EVALUATION MODEL mean? CIPP EVALUATION MODEL meaning CIPP EVALUATION MODEL definition CIPP EVALUATION MODEL explanation.
SUBSCRIBE to our Google Earth flights channel https://www.youtube.com/channel/UC6UuCPh7GrXznZi0Hz2YQnQ
Source: Wikipedia.org article, adapted under https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ license.
CIPP evaluation model is a Program evaluation model which was developed by Daniel Stufflebeam and colleagues in the 1960s. CIPP is an acronym for Context, Input, Process and Product. CIPP is an evaluation model that requires the evaluation of context, input, process and product in judging a programme’s value. CIPP is a decisionfocused approach to evaluation and emphasises the systematic provision of information for programme management and operation.
The CIPP framework was developed as a means of linking evaluation with programme decisionmaking. It aims to provide an analytic and rational basis for programme decisionmaking, based on a cycle of planning, structuring, implementing and reviewing and revising decisions, each examined through a different aspect of evaluation –context, input, process and product evaluation.
The CIPP model is an attempt to make evaluation directly relevant to the needs of decisionmakers during the phases and activities of a programme. Stufflebeam’s context, input, process, and product (CIPP) evaluation model is recommended as a framework to systematically guide the conception, design, implementation, and assessment of servicelearning projects, and provide feedback and judgment of the project’s effectiveness for continuous improvement.
These aspects are context, inputs, process, and product. These four aspects of CIPP evaluation assist a decisionmaker to answer four basic questions:
What should we do?
This involves collecting and analysing needs assessment data to determine goals, priorities and objectives. For example, a context evaluation of a literacy program might involve an analysis of the existing objectives of the literacy programme, literacy achievement test scores, staff concerns (general and particular), literacy policies and plans and community concerns, perceptions or attitudes and needs.
How should we do it?
This involves the steps and resources needed to meet the new goals and objectives and might include identifying successful external programs and materials as well as gathering information.
Are we doing it as planned?
This provides decisionmakers with information about how well the programme is being implemented. By continuously monitoring the program, decisionmakers learn such things as how well it is following the plans and guidelines, conflicts arising, staff support and morale, strengths and weaknesses of materials, delivery and budgeting problems.
Did the programme work?
By measuring the actual outcomes and comparing them to the anticipated outcomes, decisionmakers are better able to decide if the program should be continued, modified, or dropped altogether. This is the essence of product evaluation.
The CIPP model is unique as an evaluation guide as it allows evaluators to evaluate the program at different stages, namely: before the program commences by helping evaluators to assess the need and at the end of the program to assess whether or not the program had an effect.
CIPP model allows you to ask formative questions at the beginning of the program, then later gives you a guide of how to evaluate the programs impact by allowing you to ask summative questions on all aspects of the program.
Context: What needs to be done? Vs. Were important needs addressed?
Input: How should it be done? Vs. Was a defensible design employed?
Process: Is it being done? Vs. Was the design well executed?
Product: Is it succeeding? Vs. Did the effort succeed?

See also  นั่งรถไฟไปเที่ยววันเดียวที่ \"ฉะเชิงเทรา\" (วัดโสธร\u0026วัดสมาน)​ Chachoengsao, Thailand | วัด โส ธร ว รา ราม
See also  วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง การอ่าน | วิจัยการอ่านออกเสียงภาษาไทย

What is CIPP EVALUATION MODEL? What does CIPP EVALUATION MODEL mean? CIPP EVALUATION MODEL meaning

โมเดล CIPP ที่เปลี่ยนไป : ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการ โดย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี


ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \”การใช้ CIPPiest ในการประเมินผลโครงการ\” ให้แก่ นักวิชาการ พนักงานราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการประเมินผลโครงการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 15 ธันวาคม 2559 โดยมี ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วิทยากร

โมเดล CIPP ที่เปลี่ยนไป : ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการ  โดย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

KMUTNB (RY) I CPet I Final Exam I EP.04 I Unit 500 I Drying Oil Process Flow Diagram


See also  สื่อประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ ตอน สิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน | วิจัย ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์

EP.04 นำเสนอโดย นางสาววิภาพร เจริญชนะ
4. Basic understanding of process (system) design through process synthesis as an evolutionary process with the help of shortcut calculations,
heuristic tables \u0026 process simulators (35 points)
4. 1 Be able to define process parameters, specifications, process
capacity \u0026 significant stream information such as temperature, pressure,
vapor fraction and other mole components etc. (5 points)
4.2 Be able to know to collect data, major data sources and validate
data as well as thermodynamic property banks for process simulation
(5 points)
4.3 Synthesize and analyze your chemical process using the hierarchical
approach of process synthesis through understanding :
• 4.3.1 Batch versus continuous processes (5 points)
• 4.3.2 Input/Output structure of the process (5 points)
• 4.3.3 Reactor section: The heart of the Chemical Process
Ability to calculate conversion, selectivity, yield for both
single per pass and overall modes (5 points)
• 4.3.4 Recycle Structure of the process. (5 points)
• 4.3.5 Structure of the separation system (5 points)
Ability to use ASPEN Plus for Dew \u0026 bubble point calculation,
Phase transformation and vapor/liquid equilibrium before
separating

KMUTNB (RY) I CPet I Final Exam I EP.04 I Unit 500 I Drying Oil Process Flow Diagram

The Tyler Model of Curriculum


The ideas is to create an easiest and fastest way to clearly understand Tyler Model.

The Tyler Model of Curriculum

CIPP MODEL


CIPP MODEL

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆImage

Leave a Comment