VietnamBrand • Thiết kế thương hiệu Việt
 • Thiết kế thương hiệu

  Hướng dẫn thiết kế brochure chi tiết nhất [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  30/01/2019
  Hướng dẫn thiết kế brochure chi tiết nhất [cập nhật 2019]
  Toàn tập về brochure, tờ gấp: nguyên tắc thiết kế, cách làm, công cụ, các mẫu brochure đẹp. Phải đọc trước khi thiết kế brochure.
  Xem thêm →
 • Thiết kế thương hiệu

  Hướng dẫn thiết kế logo chi tiết [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  30/01/2019
  Hướng dẫn thiết kế logo chi tiết [cập nhật 2019]
  Xem thêm →
 • Thiết kế thương hiệu

  Hướng dẫn thiết kế profile - hồ sơ năng lực [cập nhật 2019]

  Mia Tran
  01/02/2019
  Hướng dẫn thiết kế profile - hồ sơ năng lực [cập nhật 2019]
  Xem thêm →
 • Kiến thức – Thủ thuật

  Làm mờ cảnh xung quanh bằng Photoshop

  Mia Tran
  31/12/2016
  Làm mờ cảnh xung quanh bằng Photoshop
  Xem thêm →
Mia Tran

Mia Tran

Full-time marketer, Designer, Copywriter, Mother of 2. Blogging to share in free time is her favorite.
VietnamBrand • Thiết kế thương hiệu Việt
hi@vietnambrand.com.vn
© 2019 vietnambrand.com.vn. All rights reserved. Made by Connected JSC